Archif Dyddiol: 5 Mawrth 2018

ei medr hi: Jeweller Rhiannon Hart is the latest artist to answer questions…

Jeweller Rhiannon Hart is the latest artist to answer questions for Ei Medr Hi. Originally from Pontardawe but now lives in Bristol, she now creates modern, sustainable pieces under the name Lima Lima.EMHA very happy 1st birthday to Lima Lima! Wha… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Felixwatch

Bydd darllenwyr rheolaidd Blogmenai yn gwybod mai un o brif bwrpasau’r blog ydi egluro i bobl am beth mae’r Tori asgell dde eithafol, Felix Aubel yn ymddiheuro wedi iddo orfod  chwalu rhyw drydariad neu’i gilydd.  Beth bynnag dyma’r ymddiheur… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Oedfa Gwyl Dewi

4ydd Mawrth 2018 – cafwyd oedfa i ddathlu Gwyl Dewi dan ofal y Parchg Casi Jones. Derbyniwyd nifer fawr o eitemau o ddillad a tegannau ar gyfer Ffoaduriaid yn y gwasanaeth, hyn yn dilyn Tasg y Grawys 1.  Tasg y Grawys 2 oedd cofnodi’r tywydd dros … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mary poppins

Mae Theatr College of the Ozarks yn perfformio Mary Poppins ar y llwyfan am dri diwrnod. Gan fod ein merch yn un o’r criw actio o gystal â pharatoi dillad a props, aeth fy ngŵr i weld y sioe ddoe. Dwedodd o fod pawb yn perfformio’n ffantastig! Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Winter in Llantrisant, 1830

Thinking about last week’s seasonal weather brought to mind a letter in the Bute Estate Records. On 10 January 1830, R. F. Rickards of Llantrisant […] Parhau i ddarllen

Ffoc ia, Tylluan Wen!: Os dydw i ddim yn cael blydi A* yn Gymraeg llen, mae Ifor Preis dal yn fyw

os ti’m yn cal blydi A* nai daflu telyn yng nghyfeiriad dy dŷ

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW

Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock heddiw yng Nghaerdydd Dewch i siarad yn anffurfiol â chyfarwyddwr Grŵp Hawliau Agored Jim Killock heddiw (5ed o Fawrth) am faterion hawliau digidol yng Nghymru a thu hwnt: Tiny Rebel 25 Stryd Westgate Caerdydd CF10 1DD 5:30pm – 8:00pm Bydd rhai ohonoch chi yn nabod Jim o ddigwyddiadau […]

The post Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Ydych chi’n nabod y bobl hyn? 100 mlynedd ers sefydlu Cymdeithas Caerdydd

Er bod cofnodion Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd a gedwir yn Archifau Morgannwg yn ymwneud yn bennaf â rheoli’r Gymdeithas a’r llu o ddarlithoedd a digwyddiadau a noddwyd ers ei chreu ym 1867. Mae hefyd adran sy’n cyfuno nifer o ffotograffau sy’n gysylltiedig â’r prif gasgliad. Mae’n gyfres o luniau cymysg a diddorol iawn. O fewn y […] Parhau i ddarllen