Archif Dyddiol: 7 Mawrth 2018

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Dani Schlick: Gŵyl Ddewi Arall yng Nghaernarfon / Gŵyl Ddewi Arall in Caernarfon

Mae’r Gŵyl Ddewi Arall yn benwythnos llawn dop o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf yng Nghaernarfon i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a Chymreictod. Yma, mae Dani Schlick, ymgeisydd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o’r gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2017, yn siarad am ei phrofiad o ymweld yna… The Gŵyl Ddewi Arall (Another Festival) is a jam-packed… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 8 llyfr Cymraeg ffeministaidd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar Fawrth yr 8fed, dyma WYTH llyfr sy’n cyfrannu at ddathlu menywod drwy rhoi llais i brofiadau a safbwynt menywod yng Nghymru gyfoes. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cadi

Mae’n ymddangos bod fy nec cefn yn cael ei adnabod gan yr adar o gwmpas hefyd. Mae nifer mawr ohonyn nhw’n dod i fwyta’r hadau. Yn ddiweddar dw i’n gweld un neu ddau’n aros am fwyd ar y rheilen wag yn y bore. Yn eu mysg mae Cardinal, aderyn coch hardd … Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Nes Penelin Nag Arddwrn

Munud i Feddwl (7/3/2018)Mae dechrau
Mawrth yn gyfnod Gŵyl Ddewi pan fyddwn ni, Gymry gwladgarol, yn… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Tîm Cadw’n Iach Gartref (SW@H)

Emma Ralph, Stay Well @ Home Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd SW@H yn bresennol yn nigwyddiad ‘Oes rhaid i mi aros yn yr ysbyty’ eleni. Roeddem yn meddwl y byddai’n ddefnyddiol rhoi blas i chi ar ein model gwasanaeth newydd cyffrous cyn y digwyddiad. Ond er mwyn cael cyfle gwirioneddol i glywed am y […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – Caryl Lewis

Author Caryl Lewis, takes part in our #LoveArt Campaign.   Tre’r Ceiri by Kyffin Williams. Dwy Gloncen by Aneurin Jones A Vase of Flowers by […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Teithio Llesol. Beth nesaf?

Yn yr wythnosau diwethaf, gofynnodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, yr wyf yn ei gadeirio, i bobl beth yw eu rhesymau dros gerdded a beicio a’u rhesymau dros beidio â gwneud. Cysylltodd dros 2,500 o bobl â ni i rannu eu profiadau. Yn gyntaf, diolch i bawb a gymerodd amser yn llenwi’r arolwg neu’n … Continue reading Teithio Llesol. Beth nesaf? Parhau i ddarllen