Archif Dyddiol: 11 Mawrth 2018

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gwerth £10biliwn

Brynhawn Sul diwethaf roeddem yn dechrau dod dros yr anhwylustod a achoswyd gan eira’r wythnos flaenorol.  Ychydig a feddyliem y byddai’r eira’n dychwelyd am ychydig oriau fore Iau.  Bynhawn Sul diwethaf hefyd roedd Sergei Skripal a’i ferch Yulia yn mwynhau cinio a thro o amgylch un o ganolfannau siopa Caersallog.  Ond yn fuan wedyn canfuwyd […] Parhau i ddarllen

: Cyfle i siarad am ddau o Gymry fu’n ceisio gwarchod y Ddaear – yn lleol ac yn fyd-eang

Nid yn aml dros y blynyddoedd y cawsom wahoddiadau i annerch grwpiau o bobl ar bwnc peryglon cynhesu byd-eang. (Dim digon o jôcs, efallai?) Rhag imi greu camargraff, bu Charlotte a minnau yn fwy na hapus i ledaenu’r neges trwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Cyfle i siarad am ddau o Gymry fu’n ceisio gwarchod y Ddaear – yn lleol ac yn fyd-eang

Nid yn aml dros y blynyddoedd y cawsom wahoddiadau i annerch grwpiau o bobl ar bwnc peryglon cynhesu byd-eang. (Dim digon o jôcs, efallai?) Rhag imi greu camargraff, bu Charlotte a minnau yn fwy na hapus i ledaenu’r neges trwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Ydych chi’n adnabod y teuluoedd yma! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Ydych chi’n adnabod y teuluoedd yma! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Tasg y Grawys yr wythnos diwethaf ac yn arwain at Sul y Mamau heddiw oedd gwneud llun eich teulu. Dyma luniau ardderchog.  Roedd prysurdeb mawr heddiw i baratoi anrheg i mam, a dyma farc llyfrau’r dosbarth ieuenctid a bocs siocled y … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Tasg y Grawys yr wythnos diwethaf ac yn arwain at Sul y Mamau heddiw oedd gwneud llun eich teulu. Dyma luniau ardderchog.  Roedd prysurdeb mawr heddiw i baratoi anrheg i mam, a dyma farc llyfrau’r dosbarth ieuenctid a bocs siocled y … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Un o dasgau’r Grawys ar gyfer yr Ysgol Sul eleni oedd casglu dillad ar gyfer Ffoaduriaid (drwy law Mantell Gwynedd).  Dyma gasgliad ardderchog o ddillad plant, ieuenctid ac oedolion wedi dod i law. Bydd y casgliad hwn ar agor hyd y P… Parhau i ddarllen