Gwrthwynebwch Ffair Arfau Caerdydd!

Na i Ffair Arfau Caerdydd Eleni unwaith eto bydd cachwrs mawrion o gwmniau milwrol a gwladwriaethau rhyngwladol yn cwrdd yn y Motorpoint Arena, Caerdydd. Yno byddant yn marchnata mewn angau: yn gwerthu ac yn prynnu yr arfau, bomiau a thechnoleg hunllefus a ddefnyddia llywodraethau imperialaidd i ladd cynifer. Gwarth peth eu bod yn taro’u bargeiniau ffiaidd yng Nghymru. Eleni unwaith eto bydd gwrthwynebiad. Mae amrywiaeth o grwpiau yn rhan o’r ymgyrch, ac fydd amrywiaeth o dactegau. Yn y gorffennol llesteiriwyd y ffair arfau gan brotestwyr twlu paint coch dros farchnatwyr arfau ac yn meddiannu’r tô – ymysg pethau eraill. Ymunwch a’r brotest yn ba ffordd a mynwch! Llun o brotest blaenorol. Mae gwaed ar eu dwylo! Protest tu fas i’r ffair: Dydd Mawrth 27ain o Fawrth, 8.00am tan 4.00 Motorpoint Arena, Caerdydd Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/289981134861105/   Gwarchae Ffôn: Dydd Gwener yr 16eg o Fawrth, 9.30am tan 5.30am “Let’s overwhelm them phone calls, emails, Twitter and Instagram messages telling them this. Keep it polite, just state clearly your opposition to the event. You can also leave a message on their FB page. Box Office: 029 2022 4488 (Opens 9:30 – 17:30) Complaints: 02920 234 500 Press Team: 029 2023 4551 Hospitality: 029 2023 4555 E-mail: gabrielle.gifford@livenation.co.uk E-mail: motorpointarenacardiff.sales@livenation.co.uk Instagram: Mortorpointarenacardiff Twitter: @MotorpointDiff” Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/101355487372139/    
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.