Archif Dyddiol: 15 Mawrth 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Seffaneia 3:14-20 (BCND:tud.856 / tud.780)

Croeso cynnes i’n gwasanaethau wrth i ni brysuro tuag at ddigwyddiadau’r Pasg. Gweddïwn y bydd yr Arglwydd Iesu’n dod yn fwy byw i ni dros yr wythnosau nesaf, wrth i ni geisio arweiniad ac eneiniad yr Ysbryd Glân ar ein hoedfaon a’n cyfarfodydd.

Beth sy’n gwneud cân . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Hannah Sams: CV Academaidd

Cymwysterau Academaidd 2012 –  2016 – PhD ‘Ffarwel i’r Absẃrd? [:] Agweddau ar y Ddrama Gymraeg Gyfoes – Prifysgol Abertawe 2011 – 2012 – M.A. trwy Ymchwil  – Perthynas gwaith dramataidd Gwenlyn Parry â Theatr yr Absẃrd – Prifysgol Abertawe 2008 – 2011    B.A. -Dosbarth 1af (Anrh) yn y Gymraeg – Prifysgol Abertawe   Cyhoeddiadau […] Parhau i ddarllen

Hannah Sams: Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis: Theatr yr Abswrd yng Nghymru a Chatalwnia : Aled Jones Williams a Sergi Belbel

Roeddwn i’n ddigon ffodus i ennill Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis yn ddiweddar, dyma amlinelliad bras o’r prosiect ymchwil isod. Fel rhan o’r prosiect, mi fyddaf i’n mynd ati i ddysgu Catalaneg, felly rwy’n siwr y byddaf i’n blogio am hynny cyn bo hir. Cymherir Cymru â Chatalwnia mewn cyd-destunau gwleidyddol a chynllunio ieithyddol yn aml. […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 peth mae rhaid gwybod am Philip Jones Griffiths

Pwy oedd Philip Jones Griffiths? Dyma ddeg peth mae rhaid gwybod am y cawr o Gymro a’r ffotograffydd byd enwog, Philip Jones Griffiths. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn st. lois

Aeth yr Arlywydd Trump i St. Lois ddoe. Tra oedd yn ymweld â ffatri Boeing, diolchodd rhyw ddwsin o bobl yn Nhalaith Missouri iddo am y toriad treth diweddaraf. Tri ohonyn nhw oedd prifathro a staff College of Ozarks lle mae fy nau blentyn yn astudio y… Parhau i ddarllen

: Sgwrs Gwrth-Ffasgaidd ym Methesda!

Trafodaeth gyda Rhwydwaith Gwrth-Ffasgaidd Glannau Merswy a gwrth-ffasgiaid Cymreig 7pm, 2/4/2018, Caffi Cyfrannu i Rannu, 57 Stryd Fawr Bethesda Mae Fforwm yr Eliffant Binc yn trefnu i ymgyrchwyr ddod o Lannau Merswy i siarad am pam bod hi’n bwysig i ni wrthsefyll hiliaeth a ffasgiaeth yn yr oes sydd ohoni. Gydag agenda llymder yn gwneud […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Sgwrs Gwrth-Ffasgaidd ym Methesda!

Trafodaeth gyda Rhwydwaith Gwrth-Ffasgaidd Glannau Merswy a gwrth-ffasgiaid Cymreig 7pm, 2/4/2018, Caffi Cyfrannu i Rannu, 57 Stryd Fawr Bethesda Mae Fforwm yr Eliffant Binc yn trefnu i ymgyrchwyr ddod o Lannau Merswy i siarad am pam bod hi’n bwysig i ni wrthsefyll hiliaeth a ffasgiaeth yn yr oes sydd ohoni. Gydag agenda llymder yn gwneud […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Professor Mark Whitehead

Professor Mark Whitehead, Aberystwyth University takes part in our #LoveMaps Campaign. Why I don’t always love maps! It is customary when writing a blog of […] Parhau i ddarllen