Nid Poirot mohoni

Mae ’na Ewrodditectif newydd yn y dre. Un arall o stabl ardderchog Walter Presents yn slot dramâu tramor More4 bob nos Wener am 9 – sianel sy’n well nag arlwy nos Sadwrn BBC Four ar hyn o bryd. Dyna chi ddeud mawr! Un o Fflandrys y tro hwn (Gwlad Belg i chwi’r Brits), Rough Justice, wedi’i gosod yn ninas-borthladd Antwerpen ar arfordir Môr y Gogledd. Ac fel pob cyfres Politie fodern gwerth ei halen, merch sy’n llywio pethau – merch sydd bron yn ystrydeb o gymeriadau benywaidd eraill y cyfresi noir diweddar, gyda rhyw stamp Sefyll Allan yn perthyn iddi. A dyw’r Comisiynydd Liese Meerhout (Hilde De Baerdemaeker) ddim gwahanol. Nid Ford Focus, tyaid o blant na phriodas dow-dow i hon. Dim ffiars o beryg. Mae’n gyrru o gwmpas mewn hen Ferc lliw mwstard, yn mwynhau refio mewn clybiau lesbiaidd lleol a chwarae’r drymiau yn ei hamser sbâr i gael gwared ar densiynau’r dydd. Heb son am bechu Sofie, unig aelod benywaidd arall o’r tîm, ac ennyn edmygedd Fabien y patholegydd ifanc eiddgar. Yn seiliedig ar nofelau Toni Coppers, mae’n cynnwys achos gwahanol bob wythnos ond hefyd stori drosfwaol o’r gorffennol sy’n plagio Liese – gyda rhywun yn anfon cyfres o e-byst ati am ferch fach a grogodd ei hun ar siglen. Pwy oedd hi a beth yw’r cysylltiad rhyngddi â’n harwres Ffleminaidd? Mae’n gafael ac yn gymar delfrydol i’n gaeaf hir ni.  
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.