Archif Dyddiol: 19 Mawrth 2018

BlogMenai.com: Llongyfarchiadau i Lafur Arfon _ _

_ _ _ am ddod o hyd i rhywun di Gymraeg i sefyll yn etholaeth mwyaf Cymraeg ei hiaith yng Nghymru – a rhywun sydd heb gysylltiadau efo’r etholaeth.  Mae o bron iawn fel petaent wedi cribino’r wlad i ddod o hyd i rhywun anaddas. Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Rôl craffu o ran o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Amgylchedd

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Seminar Arfer Da gennym ar ‘Rôl craffu o ran o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’ yng Nghaerdydd a Llanrwst. Mae hon yn seminar wahanol iawn i’n digwyddiadau Arfer Da arferol. Megis dechrau y mae trefniadau gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, felly nid yw astudiaethau achos sy’n adlewyrchu’r pum ffordd o weithio wedi […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Mawrth 2018

01/03/18 – Cinio Elusennol y Cadeirydd a gynhaliwyd ym Mwyty 1891 yn y Rhyl. Cynhaliwyd Cinio Elusennol y Cadeirydd er gwaethaf y tywydd ofnadwy a gawsom yng ngogledd Cymru.  Cynhaliwyd y cinio ym mwyty newydd 1891 ac roedd nifer dda o Urddasolion Dinesig, Cynghorwyr ac aelodau o’r cyhoedd yn bresennol. Cynhaliodd Apollo Bingo o’r Rhyl gêm […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Chwefror 2018

10/02/18 – Ddawns Elusennol Maer Llandudno 22/02/18 – Ymweliad Ysgol i Neuadd y Sir, Rhuthun 24/02/18 – Mynychodd y Cadeirydd a’i Gymhares y Noson yn yr Opera – Derbyniad a Chyngerdd Dathliad Gala a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr a oedd yn noson llawn adloniant.  Cyflwynodd Cerddorfa Symffoni Wrecsam a Stiwdio Opera Gogledd Cymru gyngerdd o olygfeydd llwyfan o ddeg o’r […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth

Dyma wybodaeth wrth Jason Evans: Ar y 5ed a 6ed o Orffennaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd. Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i’w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol. Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru […]

The post Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

National Library of Wales Blog: The Great War and the world of the Gogerddan estate

From Gogerddan letter book Vol. 1584 There have been innumerable events to commemorate the First World War, spotlighting the horrors of the battlefields and life […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cer i greu gyda’r crefftwyr Deborah Parry-Jones & Jane Jones

Cer i greu gyda’r crefftwyr  Deborah Parry-Jones & Jane Jones
Yn Llyfrgell Rhuddlan
Dydd Iau 22/03/18
2.00-4.00y.p.
Croeso i chi alw am sgwrs a’u gweld wrth eu gwaith yn cwiltio a gwneud bagiau
Parhau i ddarllen