Archif Dyddiol: 20 Mawrth 2018

Blog Glyn Adda: Unwaith eto, y Cymro a’i hafod

Echdoe daeth Newyddion Gwynedd drwy’r drws yma, ac eitem ar ei dudalen flaen yn hysbysu perchenogion ail gartrefi yn y sir y byddant eleni yn talu 50% yn rhagor o dreth ar yr eiddo.  Polisi yw hwn sydd dan ystyriaeth ers tro, a deallwn y bydd nifer o awdurdodau eraill yn gweithredu yr un modd. […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Lisboa

Bach o bopeth BR: Tiyoweh la Quietud

Gweithdy bwyd figan Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhaglen y Gynhadledd

fel y moroedd : alergedd bwyd

Mae fy merch yn Japan newydd ddarganfod bod ganddi alergedd i lefrith, glwtyn, wyau, a soi! Mae bywyd yn anodd iawn yn Japan os oes gynoch chi alergedd i soi oherwydd bod soi mewn cynifer o fwydydd yno. Cafodd hi sioc pan glywodd y dyfarniad … Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Segovia

Archifau Morgannwg: Y Syrcas yn dod i’r Dref: Y Neuadd Syrcas Newydd yng Nghaerdydd, Heol y Porth, 1876

Erbyn 1876 roedd Caerdydd yn dref brysur, fywiog a ffyniannus. Oherwydd y cynnydd mewn masnach a chyflogaeth a sbardunwyd gan y diwydiannau glo, haearn a llongau, roedd poblogaeth y dref wedi cynyddu’n aruthrol. Wrth i’r Nadolig nesáu, roedd teuluoedd yn edrych ymlaen at y dathliadau a’r adloniant arferol. Roedd yr adroddiadau yn y Western Mail […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Dani Schlick: Cymraeg ac Almaeneg- Beth sydd gan iaith Gwlad Beirdd a Chantorion yn gyffredin ag iaith Gwlad Beirdd ac Athronwyr? / Welsh and German- What do the language of the Land of Poets and Singers and the language of the Land of Poets and Philosophers have in common?

Dyma’r dechrau o gyfres gyffrous newydd- cymharu Cymraeg i ieithoedd eraill- ond mewn fformat tairieithog! Mae Dani Schlick, sydd yn dod o Saxony a Berlin yn cyflwyno tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng y Gymraeg ac Almaeneg… Here is the start of an exciting new series- comparing Welsh to other languages- but in a trilingual format! Dani… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Dani Schlick: Cymraeg ac Almaeneg- Beth sydd gan iaith Gwlad Beirdd a Chantorion yn gyffredin ag iaith Gwlad Beirdd ac Athronwyr? / Welsh and German- What do the language of the Land of Poets and Singers and the language of the Land of Poets and Philosophers have in common?

Dyma’r dechrau o gyfres gyffrous newydd- cymharu Cymraeg i ieithoedd eraill- ond mewn fformat tairieithog! Mae Dani Schlick, sydd yn dod o Saxony a Berlin yn cyflwyno tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng y Gymraeg ac Almaeneg… Here is the start of an exciting new series- comparing Welsh to other languages- but in a trilingual format! Dani… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Jonathan Simcock: Dysgu a defnyddio Cymraeg yn Derby / Learning and using Welsh in Derby

Mae’r Gymraeg yn ffynnu yn ninas Derby yng nghanolbarth Lloegr. Pam mae hyn, a sut maen nhw’n defnyddio’r iaith? Welsh is thriving in the city of Derby in central England. Why is this, and how do they use the language? Mae’r Ysgol Undydd fel arfer yn tynnu rhwng 40 a 50 o bobl, ar ben… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Jonathan Simcock: Dysgu a defnyddio Cymraeg yn Derby / Learning and using Welsh in Derby

Mae’r Gymraeg yn ffynnu yn ninas Derby yng nghanolbarth Lloegr. Pam mae hyn, a sut maen nhw’n defnyddio’r iaith? Welsh is thriving in the city of Derby in central England. Why is this, and how do they use the language? Mae’r Ysgol Undydd fel arfer yn tynnu rhwng 40 a 50 o bobl, ar ben… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cer i greu gyda’r artist tecstiliau Melanie Baugh

Cer i greu gyda’r artist tecstiliau Melanie Baugh
Yn Llyfrgell Rhuddlan
Dydd Gwener 23/03/18
2.00-4.00 y.p.
Bydd yr artist yn dangos technegau amrywiol yn cynnwys brodwaith llawrydd, eco-brintio a chelf gyda thecstiliau.
Croeso i bawb
Parhau i ddarllen