Archif Dyddiol: 23 Mawrth 2018

fel y moroedd : bwydwr adar

Creodd y gŵr fwydwr adar gan ddefnyddio hen lamp llawr. Mae hwn yn berffaith i gadw hadau i’r adar rhag y gwiwerod. Dw i eisiau bwydo’r olaf ond ddim eisiau iddyn nhw fwyta’r hadau i gyd. Maen nhw’n cael hadau ar y rheilen. Mae’n gweithio ac mae cardin… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Wyn Gwanwyn a Cywion Pasg – Sesiwn Grefft i Blant, Llyfrgell Y Rhyl

Llyfrgell Y Rhyl, 26ain Mawrth, 2.00yh
Am Ddim
Bydd rhaid I oedolyn aros gyda’r plant
Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Heddiw! Llyfrgell Y Rhyl

Dyma rai o’r arddangosfeydd

Creu Gemwaith
Cwyr llosgliw
Creu eitemau gan ddefnyddio pren wedi’i adfer

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Lyfrgell y Rhyl ar 01745 854841
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 12:14-19 (BCND:tud.116 / tud.106)

Bore da a chroeso i oedfaon ar draws y Fro heddiw ar Sul y Blodau. Heddiw, o bob diwrnod, pam na rown ni amser i fyfyrio ar Iesu fel Brenin buddugoliaethus? Beth am roi yr amser iddo Fo heddiw a rhoi’r parch mae o’n ei haeddu fel . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen