Archif Dyddiol: 26 Mawrth 2018

gwennanelin: Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy

Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy Parhau i ddarllen

gwennanelin: Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy

Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018

Gwên fawr ar fy wyneb i a sawl awdur arall oherwydd hyn: http://www.llyfrau.cymru/news/news-detail?diablo.lang=cym&id=13216 – neu os ydach chi’n rhy ddiog i glicio ar y linc, mae na grynodeb o’r datganiad i’r wasg isod. Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018 26 Maw 2018 Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau […] Parhau i ddarllen

gwennanelin: Braint enfawr oedd cyflwyno o flaen yr athronydd byd enwog ar…

Braint enfawr oedd cyflwyno o flaen yr athronydd byd enwog ar gyfiawnder ieithyddol, yr Athro Wil Kymlicka, Prifysgol Caerdydd, 21.03.18.Profiad i gofio. Parhau i ddarllen

gwennanelin: Braint enfawr oedd cyflwyno o flaen yr athronydd byd enwog ar…

Braint enfawr oedd cyflwyno o flaen yr athronydd byd enwog ar gyfiawnder ieithyddol, yr Athro Wil Kymlicka, Prifysgol Caerdydd, 21.03.18.Profiad i gofio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : silff llyfrau

Mae’r tŷ a’r iard yn edrych yn well byth wrth i’r gŵr dal ati i drefnu pethau (efo help ffrind.) Mae o newydd ailosod pren o gwmpas gwely blodau. (Gobeithio y bydd y tiwlipau’n dangos eu pennau eto eleni.) Fe wnaeth silff llyfrau yn yr ystafell wely he… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Shelley Hughes: Llywodraeth Cymru yng Ngogledd America / Welsh Government in North America

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal swyddfeydd mewn 16 o leoliadau ledled y byd, ac maent yn gyfrifol am fasnach a buddsoddi, cysylltiadau llywodraeth, twristiaeth, diwylliant ac addysg. Ond beth maent yn ei wneud o ddydd i ddydd? Yma, Shelly Hughes, Rheolwr Materion Allanol, yn ein tywys trwy eu gwaith… The Welsh Government maintains offices in… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Shelley Hughes: Llywodraeth Cymru yng Ngogledd America / Welsh Government in North America (ail-bost / re-post)

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal swyddfeydd mewn 16 o leoliadau ledled y byd, ac maent yn gyfrifol am fasnach a buddsoddi, cysylltiadau llywodraeth, twristiaeth, diwylliant ac addysg. Ond beth maent yn ei wneud o ddydd i ddydd? Yma, Shelly Hughes, Rheolwr Materion Allanol, yn ein tywys trwy eu gwaith… The Welsh Government maintains offices in 16 locations around the world, and are responsible for trade and investment, government relations, tourism, culture and education. But what do they do on a day-to-day basis? Here Shelley Hughes, External Affairs Manager, takes us through their work… Sefydliadau annibynnol sy’n cefnogi’r iaith a diwylliant Cymru yng Ngogledd America Independent organisations that support Welsh language and culture in North America Mae llawer o bobl a…

The post Shelley Hughes: Llywodraeth Cymru yng Ngogledd America / Welsh Government in North America (ail-bost / re-post) appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Yr Athro Roger Scully- Myfyrdodau ar yr iaith Gymraeg / Professor Roger Scully- Reflections on the Welsh language

Mae’r Athro Roger Scully yn arbenigwr ar ddatganoli, ar wleidyddiaeth, ac ar etholiadau a phleidleisio yng Nghymru. O gyfuno hyn oll â’i brofiad o ddysgu’r Gymraeg, mae ganddo ddealltwriaeth neilltuol ynglŷn â chyflwr yr iaith Gymraeg yng Nghymru heddiw.  Mae’n ymchwilio i hyn ymhellach yn yr erthygl hon, sydd wedi’i haddasu a’i chyfieithu o erthygl… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Yr Athro Roger Scully- Myfyrdodau ar yr iaith Gymraeg / Professor Roger Scully- Reflections on the Welsh language

Mae’r Athro Roger Scully yn arbenigwr ar ddatganoli, ar wleidyddiaeth, ac ar etholiadau a phleidleisio yng Nghymru. O gyfuno hyn oll â’i brofiad o ddysgu’r Gymraeg, mae ganddo ddealltwriaeth neilltuol ynglŷn â chyflwr yr iaith Gymraeg yng Nghymru heddiw.  Mae’n ymchwilio i hyn ymhellach yn yr erthygl hon, sydd wedi’i haddasu a’i chyfieithu o erthygl… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl- Olew Morris Evans

Erthygl arall o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999’, y tro hwn gan Nesta Evans, Llan.
Cawsom amryw ofynion o dro i dro a yw’n bosibl prynu ‘Olew Morris Evans’ heddiw. Yn anffodus nid yw’n bosibl ar ôl dyddiau’r annwyl Frank Evans, Bryn Olew. Y dydd o’r blae… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Bwyd, diod a Brexit ar y fwydlen ar gyfer craffu ar y Prif Weinidog

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn rhan bwysig o economi Cymru ac mae’r gadwyn gyflenwi bwyd yn un o sectorau mwyaf Cymru, yn cyflogi mwy na 240,000 o bobl gyda throsiant blynyddol o dros £19 biliwn. Yn ogystal â bod yn gyflogwr pwysig ynddo’i hun, mae cynhyrchu bwyd hefyd yn cefnogi nifer o ddiwydiannau eraill … Continue reading Bwyd, diod a Brexit ar y fwydlen ar gyfer craffu ar y Prif Weinidog Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Peniarth Manuscripts now available digitally

The National Library of Wales is today launching a number of Peniarth Manuscripts in digital format: they are available here. What is going on? To […] Parhau i ddarllen