Podwyth: Gemau Cardiau

‘Don’t believe the hype’ medd beirdd a chantorion o’r UD, Public Enemy. Oce, digon teg, doedden ddim yn canu am gemau cardiau, ac hefyd pwynt twyllodrus yw hwn gan fod f8 yn ymhel arnoch i gredu yn y ‘hype’, felly dwi newydd wastraffu amser fi, chi a phawb nad sy’n darllen. Yrm. Ie. Lle dwi’n mynd a hwn dwedwch? O ie, gemau gardiau, ma nhw’n gret. Gwrandewch ar y podcast islaw. Daf Prys a Doctor Elidir Jones sydd yn y podled yma ac yn trafod Hearthstone, Gwent, Magic: The Gathering, Game of Thrones the Card Game, Cardiau Brwydro – Chwedlau Cymru gan Huw Aaron ac ambell gem gardiau eraill.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.