Archif Dyddiol: 29 Mawrth 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Mathew 28:1-7 (BCND:tud.36 / tud.33)

‘Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai…’ Dyma’r geiriau chwyldroadol a glywyd ddeuddydd wedi’r croeshoeliad ac sy’n parhau’n sylfaen i ffydd, cysur a gobaith Cristnogion ar hyd a lled y byd. Wrth i ni ddod at ein gilydd dros . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

newydd sbon: Data mawr Cambridge Analytica

Yn ôl ymchwiliadau Newyddion Channel 4 a The Guardian, mae cwmni Cambridge Analytica wedi casglu data personol heb ganiatâd, proffilio pobl yn seicolegol, ac wedyn eu targedu gyda hysbysebion manwl. Crëwyd ffeithiau a newyddion ffug – celwydd – i ategu honiadau yn yr hysbysebion. Un o’u hymgyrchoedd oedd cymell pobl i bleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE). Casglu […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn cyflwyno newyddion i ddysgwyr newydd yng Nghymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi dydd Sul. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands presents news in (quite) simple Welsh. It is published on Sundays. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an… Parhau i ddarllen

Hannah Sams: Saunders Lewis Memorial Fund: Aled Jones Williams and Sergi Belbel

I was recently awarded the Saunders Lewis Memorial Fund. Below I’ve written a brief outline of the project. Comparisons between Wales and Catalonia are not uncommon in political or sociolinguistic contexts but this is yet to be explored in relation to the theatre traditions of both nations. The research stemming from this project will begin … Parhau i ddarllen Saunders Lewis Memorial Fund: Aled Jones Williams and Sergi Belbel Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lle maen nhw?

Maen nhw’n hwyr eleni – y twlipiau. Fel arfer maen nhw’n dangos eu pennau ddiwedd mis Chwefror tra bod hi’n dal yn oer. Mae yna beth bach gwyrdd yn y gwely blodau fodd bynnag; dw i ddim yn sicr ydy o’n dwlip neu beidio. Gobeithio fod o. Gosodais gerrig… Parhau i ddarllen

: 🗣 Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

: 🗣 Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

: 🗣 Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd i Ysgol Carreg Emlyn

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yng Nghlocaenog wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda Chyngor Sir Ddinbych bellach yn berchnogion balch y tir sydd ei angen ar gyfer y datblygiad. Ar hyn o bryd mae’r ysgol wedi’i lleoli ar ddau safle: yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Nawr mae’r gwerthiant wedi’i lofnodi a’i […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cynyrchiadau gwahanol ac uchelgeisiol yn rhaglen nos Eisteddfod Caerdydd / Eisteddfod announces ambitious evening concert programme for Cardiff

Gyda chynhyrchiad cwbl newydd o un o glasuron mawr y Gymraeg, premiere byd eang o gyfanwaith gwreiddiol a dychweliad Gig y Pafiliwn, mae rhaglen nos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn cynnig arlwy uchelgeisiol ac unigryw. Lleolir Pafiliwn yr Eisteddfod yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, ac mae’r lleoliad arobryn yma wedi cynnig ei hun i… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Cynyrchiadau gwahanol ac uchelgeisiol yn rhaglen nos Eisteddfod Caerdydd / Eisteddfod announces ambitious evening concert programme for Cardiff

Gyda chynhyrchiad cwbl newydd o un o glasuron mawr y Gymraeg, premiere byd eang o gyfanwaith gwreiddiol a dychweliad Gig y Pafiliwn, mae rhaglen nos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn cynnig arlwy uchelgeisiol ac unigryw. Lleolir Pafiliwn yr Eisteddfod yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, ac mae’r lleoliad arobryn yma wedi cynnig ei hun i… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – 5ed Ebrill, 11.00 – 12.00

The Cuckoo’s Calling – Robert Galbraith Ysgrifennwyd o dan ffugenw gan J.K. Rowling, mae’r dirgelwch cain, gafaelgar hwn wedi’i leoli yn awyrgylch Llundain. Mae bywyd cyn filwr gafodd ei anafu’n gorfforol ac yn seicolegol, Cormoran Strike mewn anhrefn ond mae’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen