Archif Dyddiol: 30 Mawrth 2018

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Ysgol Uwchradd Aberteifi 1898–2018

Cynhaliwyd arddangosfa blwyddyn neu ddwy nôl er mwyn codi arian ar gyfer gwella cyfleusterau’r gymnasiwm. Mae’r casgliad sy’n cynnwys dros 200 o luniau nawr ar wefan: “Aberteifi drwy’r canrifoedd”. Diolch yn fawr iawn i KEITH LADD am ganiatâd i gynnwys deunydd o’i gasgliad anferth ar hanes Aberteifi. Diolch yn fawr Keith. Trefnwyd y lluniau fesul […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pedr a Cornelius: Dim Ffafriaeth (Actau 10) – Rhodri Glyn (11.03.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11032018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : passover

Bydd Passover yn cychwyn heno, ac yn para am wythnos. Dathlodd Iesu’r ŵyl fwyaf honno bob blwyddyn fel pob Iddew ffyddlon; dathlodd o hi am y tro olaf efo’i ddisgyblion cyn iddo fynd i’r groes. Yn hytrach nag oen a gafodd ei aberthu, fo oedd yr oen ber… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Ysgol y Cwm, Y Wladfa: Cylchlythyr Mis Mawrth 2018 / Ysgol y Cwm, Patagonia: Newsletter March 2018

Fel rhan o gyfres newydd o eitemau o’r Wladfa, dyma’r newyddion yr haf o Ysgol y Cwm yn Trevlin, gan gynnwys athrawon a piano newydd… As part of a new series of items from Patagonia, here is this summer’s news from Ysgol y Cwm in Trevelin, including new teachers and a new piano… www.ysgolycwm.com /… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Ysgol y Cwm, Y Wladfa: Cylchlythyr Mis Mawrth 2018 / Ysgol y Cwm, Patagonia: Newsletter March 2018

Fel rhan o gyfres newydd o eitemau o’r Wladfa, dyma’r newyddion yr haf o Ysgol y Cwm yn Trevlin, gan gynnwys athrawon a piano newydd… As part of a new series of items from Patagonia, here is this summer’s news from Ysgol y Cwm in Trevelin, including new teachers and a new piano… www.ysgolycwm.com /… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia- Grug

Gan Steffan ab Owain.

Tybed pa rai yw eich hoff flodau gwyllt chi? Wel, un o’m rhai i yw blodau’r grug, a byddaf wrth fy modd yn yn edrych arnynt pan maent yn eu gogoniant a’u lliw porffor yn harddu’n rhostiroedd a’n creigiau. Rwy’n hoff iawn o englyn… Parhau i ddarllen