Archif Dyddiol: 5 Ebrill 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Nehemeia 1:8-11 (BCND:tud.437 / tud.400)

Bore da iawn i bawb a diolch i Rhodri am y gwahoddiad i sgwennu Llais Bro Aled heddiw am y tro cyntaf ers sbel! Dwn i ddim yn iawn ble i ddechrau – does yna gymaint wedi digwydd ac amgylchiadau a phrofiadau newydd i’w rhannu. Y lle . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cawl llysieuol

Mae’r oerfel wedi dychwelyd. Dyma goginio cawl trwchus llysieuol llawn o brotein – quinoa, ffa pinto, gwygbys, tofu, yn ogystal â thatws, nionyn, brocoli, blodfresych, brwynau Brwsel, ffa gwyrdd, ŷd, llefrith a chaws. Stwnsiais bopeth ond ffa gwyrdd ac… Parhau i ddarllen

: Gweithdy Dad-Goloneiddio! Bethesda, 25/042018

“A chyffro mae Tyfu nid Torri mewn partneriaeth a Fforwm yr Eliffant Binc yn cyflwyno sesiwn dad-goloneiddio gan criw Radio Beca. Prif ffocws bydd adnabod sut y gallwn droi diffyg ddoe yn gryfder a chyfoeth i’r dyfodol. Medd Euros Lewis, a fydd yn hwyluso’r gweithdy hon: ‘Mae cymaint ohonom yn gorfod gweithio o fewn meddylfryd […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Gweithdy Dad-Goloneiddio! Bethesda, 25/042018

“A chyffro mae Tyfu nid Torri mewn partneriaeth a Fforwm yr Eliffant Binc yn cyflwyno sesiwn dad-goloneiddio gan criw Radio Beca. Prif ffocws bydd adnabod sut y gallwn droi diffyg ddoe yn gryfder a chyfoeth i’r dyfodol. Medd Euros Lewis, a fydd yn hwyluso’r gweithdy hon: ‘Mae cymaint ohonom yn gorfod gweithio o fewn meddylfryd […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Rhiannon Roberts: Peintio Cymru mewn lliwiau newydd / Painting Wales in new colours

Mae Rhiannon Roberts yn creu lluniau dyfrlliw, sydd yn cael eu troi i mewn i cardiau, costeri, matiau bwrdd, printiadau, byrddau gwydr. Yma, mae hi’n esbonio mwy am eu gyrfa ac ysbrydoliaeth. Rhiannon Roberts creates original watercolours which are turned into work into various products such as cards, coasters, placemats, prints and glass boards. Here,… Parhau i ddarllen