Archif Dyddiol: 6 Ebrill 2018

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 1987: Ysgol Uwchradd Aberteifi

.@EmyrPenlan , ?, Iestyn Milton Jenkins, ? Tybed beth oedd yr achlysur? https://aberteifidrwyrcanrifoedd.wordpress.com/ysgol-uwchradd-aberteifi-1898-2018/ https://cardiganthroughtheages.wordpress.com/cardigan-county-school-1898-2018/ Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Sara Louise Wheeler o Brifysgol Bangor: Blwyddyn wych o ran iaithoedd arwyddion mewn ffilm / A great year for signed languages in film

O ystyried y ffilmiau wedi’u rhyddhau yn ystod 2017, a’r rhai wedi’u hanrhydeddu yn y seremoni Oscars, go arbennig yw sylwi  mor amlwg mae ieithoedd arwyddion wedi bod. Tair ffilm yn enwedig sy’n amlwg gan eu bod nhw’n portreadu ieithoedd arwyddion fel ieithoedd go iawn, sef: Baby Driver, The Shape of Water a The Silent… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lliwiau newydd

Mae fy merch newydd newid cynllun lliwiau’r murlun ar gyfer y wal yn Israel. Rŵan mae’r ceffylau’n fwy amlwg o bellter. Mae hi’n gobeithio y bydd BDS yn ysgrifennu am y prosiect a’i gosod hi ar eu rhestr du. Pam? – fel bydd y bobl heb glywed amdani hi … Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cyfri’r diwrnodau tan agor ysgol newydd Rhuthun

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud ar gyfer agor ysgol newydd yn Rhuthun. Bydd yr adeilad ysgol newydd, gwerth £11.2 miliwn, yng Nglasdir yn agor ddydd Mawrth 10 Ebrill pan fydd disgyblion Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd Rhos yn symud i’r safle newydd. Mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos iawn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Enwi pont

Wel ie, ‘pont dros ddyfroedd stormus’, chwedl y gân. Da gweld tipyn o gorddi a chynhyrfu am rywbeth, mae’n debyg, yng ngwlad y marw-gwsg. Ond arhoswch. (1)   Pe bai arolwg o farn pobl Cymru gydag amryw enwau gerbron, y tebyg yw mai ‘Tywysog Cymru’ fyddai’n mynd â hi, a phobl y Cymoedd yn datgan eu […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Patrick Jemmer: Hanesion Hynod gan Ffred Phantastig / Tall Tales by Fantastic Fred

Cyfarchion cynhesaf, gyd-deithwyr ar y ffordd i le nad adwaenom eto! Ffredric Phantastig yw f’enw i. Wel, nid f’enw go iawn, wrth reswm, yw hwn, ond yn hytrach fy nglasenw hudol. Mae’n dangos mai un sy’n selog sugno pob diferyn o fêr o esgyrn bywyd ydwyf fi (rwy wedi gweld y ffilm o’r enw ‘Cymdeithas y Beirdd Marw’ sawl gwaith ch’wel? — “ffan o dastio” — chi’n deall?). Myfi yw Feistr Llawn yn Urdd Cyfrinachau, gwas teyrngar i’r gwir Ddewin, y Doethur o Gymro o’r enw Siôn Du, Ceidwadwr Hen… Parhau i ddarllen