Archif Dyddiol: 6 Ebrill 2018

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 1987: Ysgol Uwchradd Aberteifi

.@EmyrPenlan , ?, Iestyn Milton Jenkins, ? Tybed beth oedd yr achlysur? https://aberteifidrwyrcanrifoedd.wordpress.com/ysgol-uwchradd-aberteifi-1898-2018/ https://cardiganthroughtheages.wordpress.com/cardigan-county-school-1898-2018/ Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Sara Louise Wheeler o Brifysgol Bangor: Blwyddyn wych o ran iaithoedd arwyddion mewn ffilm / A great year for signed languages in film

O ystyried y ffilmiau wedi’u rhyddhau yn ystod 2017, a’r rhai wedi’u hanrhydeddu yn y seremoni Oscars, go arbennig yw sylwi  mor amlwg mae ieithoedd arwyddion wedi bod. Tair ffilm yn enwedig sy’n amlwg gan eu bod nhw’n portreadu ieithoedd arwyddion fel ieithoedd go iawn, sef: Baby Driver, The Shape of Water a The Silent… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lliwiau newydd

Mae fy merch newydd newid cynllun lliwiau’r murlun ar gyfer y wal yn Israel. Rŵan mae’r ceffylau’n fwy amlwg o bellter. Mae hi’n gobeithio y bydd BDS yn ysgrifennu am y prosiect a’i gosod hi ar eu rhestr du. Pam? – fel bydd y bobl heb glywed amdani hi … Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cyfri’r diwrnodau tan agor ysgol newydd Rhuthun

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud ar gyfer agor ysgol newydd yn Rhuthun. Bydd yr adeilad ysgol newydd, gwerth £11.2 miliwn, yng Nglasdir yn agor ddydd Mawrth 10 Ebrill pan fydd disgyblion Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd Rhos yn symud i’r safle newydd. Mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos iawn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Enwi pont

Wel ie, ‘pont dros ddyfroedd stormus’, chwedl y gân. Da gweld tipyn o gorddi a chynhyrfu am rywbeth, mae’n debyg, yng ngwlad y marw-gwsg. Ond arhoswch. (1)   Pe bai arolwg o farn pobl Cymru gydag amryw enwau gerbron, y tebyg yw mai ‘Tywysog Cymru’ fyddai’n mynd â hi, a phobl y Cymoedd yn datgan eu […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Patrick Jemmer: Mae Ffred yn Sgriblan / Ffred’s Scribbling

Wel, helo Bawb! Wi di bod yn brysur iawn yn ddiweddar. Newydd gwpla cwrs Graenus ar-lein bendigedig gyda Phrifysgol Abertawe dw i, yn ogystal â’r cwrs Gloywi wedi’i ddarparu gan Brifysgol Aberystwyth ar-lein drwy’r wefan o’r enw “Y Bont.” Dros y Pasg wi di bod ati unwaith eto yn y Brifysgol, y tro hwn yn… Parhau i ddarllen