Archif Dyddiol: 9 Ebrill 2018

BlogMenai.com: Mae nhw’n eich hoffi chi go iawn

Mae o’n dipyn o syndod i mi a dweud y gwir bod yna cymaint o syndod / sioc oherwydd sylwadau gwrth Gymreig rhywun neu’i gilydd yn y Sunday Times.  Mae sylwadau tebyg yn cael eu gwneud yn rheolaidd – wele enghreifftiau isod.  Ers talwm roedd s… Parhau i ddarllen

: Mae nhw’n eich hoffi chi go iawn

Mae o’n dipyn o syndod i mi a dweud y gwir bod yna cymaint o syndod / sioc oherwydd sylwadau gwrth Gymreig rhywun neu’i gilydd yn y Sunday Times.  Mae sylwadau tebyg yn cael eu gwneud yn rheolaidd – wele enghreifftiau isod.  Ers talwm roedd s… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mae nhw’n eich hoffi chi go iawn

Mae o’n dipyn o syndod i mi a dweud y gwir bod yna cymaint o syndod / sioc oherwydd sylwadau gwrth Gymreig rhywun neu’i gilydd yn y Sunday Times.  Mae sylwadau tebyg yn cael eu gwneud yn rheolaidd – wele enghreifftiau isod.  Ers talwm roedd s… Parhau i ddarllen

Ffoc ia, Tylluan Wen!: ffyc mî, ‘di’r ffilm yma’n dal yn destyn TGAU? ella mai’n amser i’r hen mîms ma gal 2018 update

ffyc mî, ‘di’r ffilm yma’n dal yn destyn TGAU? ella mai’n amser i’r hen mîms ma gal 2018 update Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwesteion digroeso

Falch o weld pa mor boblogaidd mae’r dec cefn wedi bod i’r adar gwyllt. Gwelir rhai hynod o brin hefyd. Cardinal ydy fy ffefryn. Weithiau maen nhw’n dod cyn i mi gau’r drws, a dechrau bwyta’r hadau’n swil. Dechreuais weld yn ddiweddar, fodd bynnag, Blu… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Sicrhau Dyfodol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru

Erthygl gwadd gan Bethan Sayed, Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu’r Cynulliad Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae cyllid Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru wedi gostwng bron 10 y cant mewn termau real, tra bod y Llywodraeth wedi galw ar y sector i ddibynnu llai ar wariant cyhoeddus. Fi … Continue reading Sicrhau Dyfodol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru Parhau i ddarllen

Ffoc ia, Tylluan Wen!: Di’r blog ‘ma dal yn fyw dwad?

ma’r blog ma fel Myfi: wedi marw ond dal yn ffwc o eiconig  Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Duolingo Welsh for English speakers: Dathlu 1 miliwn o ddefnyddwyr / Celebrating 1 million users

Mae’r cwrs Welsh for English Speakers ar Duolingo wedi cyrraedd miliwn o ddefnyddwyr ym mis Ebrill 2018, a dim ond ym mis Awst 2016 y cafodd ei lansio. Sut mae e wedi bod mor llwyddiannus? Mae Jonathan Perry, un o arweinwyr y cwrs, yn esbonio mwy… The course Welsh for English Speakers on Duolingo has… Parhau i ddarllen