Canlyniadau Chwilio: rygbi

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: The Welsh Quiz Book’s Matthew Jones: Os mae’r llyfr chi’n edrych am ddim allan, ysgrifennwch ef eich hunan / If the book you’re looking for isn’t out there, write it yourself

Ar ôl ceisio dod o hyd i lyfr priodol yn anrheg i’w Dad, gwnaeth Matthew sylweddoli bod cyfle iddo greu rhywbeth newydd a gwahanol- cwisiau rygbi– ac o ganlyniad i hyn dechreuodd e sgrifennu cyfres o lyfrau llwyddiannus iawn, a bellach mae wedi rhyddhau The Wales Quiz Book. Yma, mae’n esbonio sut digwyddodd hyn oll,… Parhau i ddarllen