Archif Dyddiol: 11 Ebrill 2018

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 1950au: Hoci

1950, Hoci
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siwrnai arbennig

Bydd fy merch a’i gŵr yn dathlu eu degfed pen-blwydd priodas yn gynnar – y mis nesa ac yn Israel! Maen nhw newydd brynu tocynnau awyren a bwcio gwesty yn Tel Aviv a Jerwsalem! Bydd ei gŵr yn ymuno â hi ar ôl iddi a’r criw o’r artistiaid orffen y murlun… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis yr Wythnos / Weekly Quiz

Gan Peter Mescall

1. Beth ydy’r awgrym gan Ysgrifennydd Gwladol, Alun Cairn… Parhau i ddarllen

: Plaid Lafur Arfon – eto fyth

Mae’n debyg gen i y bydd darllenwyr Blogmenai sy’n byw yn Arfon yn falch o ddeall bod mae gan Mary Gwen Griffiths – ymgeisydd Llafur yn yr etholiad San Steffan nesaf yn yr etholaeth – gyfri trydar.Tra nad ydi’r cyfri yn un arbennig o gynhyrchiol ar hyn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Lafur Arfon – eto fyth

Mae’n debyg gen i y bydd darllenwyr Blogmenai sy’n byw yn Arfon yn falch o ddeall bod mae gan Mary Gwen Griffiths – ymgeisydd Llafur yn yr etholiad San Steffan nesaf yn yr etholaeth – gyfri trydar.Tra nad ydi’r cyfri yn un arbennig o gynhyrchiol ar hyn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Lafur Arfon – eto fyth

Mae’n debyg gen i y bydd darllenwyr Blogmenai sy’n byw yn Arfon yn falch o ddeall bod mae gan Mary Gwen Griffiths – ymgeisydd Llafur yn yr etholiad San Steffan nesaf yn yr etholaeth – gyfri trydar.Tra nad ydi’r cyfri yn un arbennig o gynhyrchiol ar hyn… Parhau i ddarllen

daflog: Effaith y Saeson

Mae yna lawer o sylw haeddiannol wedi ei roi yn ddiweddar i Le Kov, yr albwm pop Cernyweg gan Gwenno Saunders. Ond does dim byd newydd dan haul ac efallai nid pawb sy’n gyfarwydd a phrosiect ‘Effaith y Saeson‘ a … Continue reading Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Darn arall o hanes lleol

Erthygl gan Vivian Parry Williams

Daeth crair hynod i’m meddiant y dydd o’r blaen. Ei gael yn anrheg gan gyfeilles imi, sy’n arfer cerdded yr un llwybrau â minnau ar ambell daith Cymdeithas Edward Llwyd. Roedd Elinor yn gwybod fy mod yn ymwneud â’r G… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy yn ail-agor fore Llun

Bydd Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy yn ail-agor ei drysau i gwsmeriaid fore Llun, Ebrill 16eg yn dilyn rhaglen o waith adeiladu i sicrhau cynaladwyedd yr adeilad am flynyddoedd i ddod. Mae’r tu mewn hefyd wedi cael ei ddiweddaru … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen