Archif Dyddiol: 19 Ebrill 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Eseciel 12:1-7 (BCND:tud.2760/ tud.692)

Croeso cynnes i chi i’n hoedfaon heddiw. Dwi ar hyn o bryd (prynhawn dydd Iau) yn rhyfeddu at y tywydd hafaidd yr ydym yn ei fwynhau (ymddiheuriadau mawr os ydych yn darllen hwn ar ddydd Sul a hithau’n oer a glawog eto!) O’r diwedd mae’r gwanwyn wedi cyrraedd . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffyddlondeb Duw

Mae Israel sydd yn dri mil oed yn dathlu ei 70ain phen-blwydd. Hanes Israel ydy ffyddlondeb Duw. Gwireddwyd gair Duw pan gafodd Israel ei geni fel gwladwriaeth yn 1948. Casglodd o’i bobl o bob cwr o’r byd yn ôl ei addewid. Mae hi’n ffynnu yn gyflym ac … Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 2/5: Caeau Pontcanna Gaeafol (2018) Emulsion on board (35 x 45…

2/5:
Caeau Pontcanna Gaeafol (2018)
Emulsion on board
(35 x 45 cm) • £315 (framed/wedi’i fframio) Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 2/5: Caeau Pontcanna Gaeafol (2018) Emulsion on board (35 x 45…

2/5:
Caeau Pontcanna Gaeafol (2018)
Emulsion on board
(35 x 45 cm) • £315 (framed/wedi’i fframio) Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Tymor 2, Madrid

Dyma fi’n dogfennu rhai straeon o fy ail dymor yma ym Madrid.Aeth Usama fy ffrind o Luton a finna ar gwch yn Retiro ar ddiwrnod braf yn Ionawr. Gwelsom goeden yn edrych fel eliffant o bell.Dyma ni’n mynd i chwilio am baun a daethom ar draws y goeden ym… Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Tymor 2, Madrid

Dyma fi’n dogfennu rhai straeon o fy ail dymor yma ym Madrid.Dechreuais fynychu dosbarthiadau cerameg. Dyma’r peth cynta’ i mi greu! Dwi’n mwynhau’r dosbarth yn arw. Mae’na gymysgedd gwahanol o ferched pob wythnos o bob oedran a mae’n broses gwych ffoc… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -2

Ail ran cyfres Les Derbyshire.

Ar ôl gorffen yn Nhanygrisiau y tro diwetha’, awn wedyn i lawr y ffordd i Dolwen, Tan y Bryn a Ty’n Cefn – cofiaf Jack Wmff yn ffermio yno gyda’i wraig. ‘Roedd Jack hefyd yn gweithio yn Chwarel Wrysgan.  Adeg y rhyfel fe… Parhau i ddarllen