Protest yn erbyn torriadau i Glybiau Ieuenctid Gwynedd! 3/05/2018

Bydd protest am 12 o’r gloch Dydd Iau y 3ydd o Fai, tu allan i brif adeilad cyngor Gwynedd, Caernarfon, dros gadw clybiau ieuenctid ar agor. Digwyddiad facebook: https://www.facebook.com/events/427410064351814/ Cofiwch, os gwyddoch am ddigwyddiad radical hoffech anarchwaethus rhannu, cysylltwch.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.