Archif Dyddiol: 1 Mai 2018

fel y moroedd : sach deithio du

Cyrhaeddodd fy merch Tel Aviv yn ddiogel oriau’n ôl. Cafodd ei chwestiynu gan ddyn diogelwch El Al yn ddwys cyn iddi adael yr awyren am hanner awr! Y sach deithio ail-law a gafodd gan ei thad oedd achos yr amheuaeth; mae’r sach yn ddu ac yn edrych pe b… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Llongyfarch Mr Gerallt Hughes

Yn ystod Sasiwn y Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl ganol mis Ebrill, llongyfarchwyd nifer o weinidogion a blaenoriaid a oedd wedi cyflawni naill ai deugain, hanner can neu drigain mlynedd o wasanaeth i Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Ymhlith y rhai a oedd we… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Ordeinio Anna Jane

  Yng Nghymdeithasfa’r Gogledd a gynhaliwyd yn Lerpwl, dydd Mawrth, Ebrill 17eg a dydd Mercher, Ebrill y 18fed fe ordeiniwyd Anna Jane Evans (Cymorth Cristnogol) yn weinidog. Ar y chwith i Anna Jane yn y llun y mae’r Parchedig Eleri Ed… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Briwsion -deintydd Glanypwll

Cyfres Nia Williams

Lle mae ‘Garmon House, Glanpwll heddiw, roedd yn arfer bod yna le deintydd.

Gŵr gydag atal dweud, mwstash bach, a thei bo oedd bob amser yn dwt, oedd Mr Williams. Car bach du (standard dwi’n meddwl?); yn aelod yng nghapel Annib… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts: Mudiad Arbennig – Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg

Mae’r erthygl yn rhan o gyfres o erthyglau wythnosol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Canolradd. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu… Parhau i ddarllen