Archif Dyddiol: 4 Mai 2018

Addysg yn Sir Ddinbych: Carreg filltir arwyddocaol wrth ddatblygu ysgol newydd

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yn Llanfair Dyffryn Clwyd wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda chwblhau’r pryniant tir ar gyfer datblygiad yr ysgol newydd. Mae’r safle ysgol bresennol ar Ffordd Wrecsam yn Llanfair DC. Lleolir yr ysgol newydd yn agos ar safle mwy ym Mron y Clwyd. Nawr mae’r gwerthiant […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cychwyn murluniau

Wedi cael croeso cynnes gan drigolion Shtula, dechreuodd fy merch a’r artistiaid eraill baentio murluniau ar wal y ffin. Wynebon nhw broblem gymhleth ynglŷn â defnyddio taflunydd yn y nos (cam cyffredin i gychwyn murlun) oherwydd y diogelwch. Dechrau m… Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Gair am Air 2018

Dewch bawb i’n plith ar 18 Mai 2018! Bob mis Mai bydd cynadleddau, ac ar 18 Mai 2018 cynhelir un arbennig iawn yn Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Cymru, sef cynhadledd Gair am Air, a gyllidir gan Ganolfan Hyfforddiant Ddoethurol yr AHRC. Amcan Gair am Air yw i annog ymchwilwyr ym myd eang … Parhau i ddarllen Gair am Air 2018 Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Canolfan Islamaidd, Maria Street, Caerdydd

Mae gan Butetown un o gymunedau Mwslimaidd mwyaf hirsefydlog y DU yn Butetown, a sefydlwyd yn bennaf gan forwyr Somali a Yemenïaidd a gyrhaeddodd yn Nociau Caerdydd yng nghanol y 1800au. Ar ddiwedd y 1930au, cafodd rhifau 17, 18 a 19 Peel Street eu haddasu i’w defnyddio fel canolfan ddiwylliannol ac addoli Islamaidd ac, ar […] Parhau i ddarllen