Archif Dyddiol: 5 Mai 2018

dilyn fy nhrwyn: Ffarwelio efo’r Ddu (ar y chwith) am y flwyddyn a chroesawu’r…

Ffarwelio efo’r Ddu (ar y chwith) am y flwyddyn a chroesawu’r Wen (ar y dde)… Llun gwael ar y ffôn ond falla bydd blodau’r Ddu wedi mynd erbyn bora. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cynhadledd NRA

Tra bod fy merch yn prysur greu murlun yn Israel, mae fy ngŵr yn mynychu cynhadledd NRA yn Dallas yr wythnos ‘ma ynghyd â 100,000 mil o’r gwladgarwyr ffyddlon eraill. Cafodd gyfle i glywed yr Arlywydd Trump, yr Is Lywydd Pence a nifer o bobl enwog gan … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Blas ar gerdded

Er mod i wedi byw’n yr ardal ers dros ddeng mlynedd ar hugain, fum i ‘rioed yr ochr draw i Lyn Trawsfynydd tan yn ddiweddar iawn. Y ‘fitbit’ a gefais yn anrheg gan Alwena’r wraig ddechreuodd pethau. Ers tro bellach, rydw i’n cerdded o’r Caffi ger yr Atomfa i fyny at Argae Maentwrog (neu’r ‘Main Dam’ fel y cyfeiria llawer ati) – taith hynod bleserus a gymer ryw 35 munud i gerdded i fyny a’r un Parhau i ddarllen