Canlyniadau Chwilio: rygbi

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyfres Amdani- Llyfrau i Ddysgwyr: Tudalen Gartref / Cyfres Amdani- Books for Learners: Homepage

Cyfres cyffrous o lyfrau ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg An exciting series of books for adults who are learning Welsh Mae’r prosiect Cyfres Amdani yn cael ei ariannu gan y Cyngor Llyfrau ac mae pedair gwasg (Atebol, CAA Cymru, Gomer & Y Lolfa) wedi cyhoeddi pump llyfr yr un. Mae cydweithio agos hefyd gyda’r Parhau i ddarllen