Archif Dyddiol: 9 Mai 2018

dilyn fy nhrwyn: “the bardic schools, as late as the seventeenth century, taught the history of places through their…”

“the bardic schools, as late as the seventeenth century, taught the history of places through their names, so that the landscape became a theatre of memory, continually reminding its inhabitants of attachment and belonging” – Robert Macfarlane, The Wil… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : harddwch ac iachâd

Casglodd trigolion Shtula i ddiolch i’r artistiaid am y murluniau neithiwr. Gosodwyd plac ar y wal gyda geiriau: “paentiwyd y murluniau hyn gan aelodau Artists4Israel mewn gobaith i drwyn harddwch ac iachâd i’r ardal.” y llun: fy merch gyda maer y… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Mae llawer sgil…

Pennawd GOLWG 360 heddiw; ‘Sgiliau Cymraeg yn “dda” mewn ysgolion, yn ôl Estyn’. I hybu’r gwaith da, beth am i’r ysgolion gael cyflenwad o’r llyfr hwn, a’i astudio a chofio’i wersi; a chofio’n arbennig efallai y rhybudd rhag ‘y clwy sgiliau’, tt. 78-9 ? (Gwylier hefyd ‘y clwy gofod’, ‘y clwy addysgu’ a’r ‘clwy person’.) […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -3

Cyfres Les Derbyshire.

Ar ol crwydro o Dalywaenydd i Danybwlch ac yn ol i Dyddyn Gwyn, symudwn ymlaen i gyfeiriad Plas Tanymanod, ac wedyn Ty’n Drain, Pen y Bryn, Pen Cae a’r Fuches Wen, tyddynnod i bob pwrpas.

Yn gyfagos, ac i lawr y dyffryn, mae f… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel newydd gan Siân Lewis

Os ydach chi’n blentyn tua 8-12 oed sy’n mwynhau darllen llyfrau hanesyddol neu straeon sy’n llawn cyffro ac antur, neu straeon am oes y Rhufeiniaid, dyma’r llyfr i chi! Dilyn Caradog, £5.99 gan Wasg Carreg Gwalch. Mae’r awdur, Siân Lewis wedi llwyddo unwaith eto i greu nofel hynod ddifyr, ac mae plant o Aberystwyth i […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gorsaf Bwmpio ar safle Melin Trelái

Credir y bu melin flawd yn Nhrelái ers y 12fed ganrif o leiaf.  Ar lannau Afon Elái wrth ochr y llwybr cerdded, Birdies Lane, roedd cored yn ei gwasanaethu ychydig ffordd i fyny’r afon.  Mae cyfrifiad 1851 a chyfrifiad 1861 ill dau yn nodi mai Griffith David oedd y melinydd; erbyn 1871, ei fab, John […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod! Am y llyfr a chwis / About the book and quiz

Am Ddiwrnod! yw’r llyfr cyntaf yng nghyfres Amdani – casgliad o 20 o lyfrau handden i ddysgwyr. Mae’n addas i bobl sydd yn dysgu Lefel Mynediad. Yma mae’r addasydd, Meinir Wyn Edwards, yn siarad am greu’r llyfr. I’r rhai sydd wedi darllen y llyfr, mae cwis syml, llawn hwyl. Am Ddiwrnod! (What a Day!) is… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Mis Hanes Lleol, Llyfrgell y Rhyl

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn hanes leol, dewch i lyfrgell y Rhyl ym mis Mai. Mae gennym gyfres o sgyrsiau a sessiynnau diddorol yn ystod y mis. 17eg Mai, 11.00 & 2.30: Clwb Hanes Y Rhyl – Sgwrs a Lluniau, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen