Archif Dyddiol: 10 Mai 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: Jwdas 24-25 (BCND:tud.270/ tud.248)

Croeso cynnes i chi i’n hoedfaon ar draws Bro Aled a hithau’n Sul Cymorth Cristnogol. Wrth feddwl am anghenion pobl mewn gwahanol rannau o’r byd, diolchwn nad yw ffiniau gwleidyddol yn atal gwaith Duw, a gweddïwn ar i drugaredd yr Arglwydd gael ei amlygu trwy waith Ei eglwys . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Manon Elin- Cyflwyno Meddwl.org / Introducing Meddwl.org

Mae Meddwl.org yn gartref i wybodaeth am iechyd meddwl yn Gymraeg ar y we. Mae’n eithaf newydd, mae tri aelod arweiniol a thîm o gynorthwywyr- oll yn wirfoddolwyr- yn ei rhedeg. Yma mae Manon Elin yn siarad mwy am y wefan a’i chyfraniad hi. Meddwl.org is the home for information about mental health in Welsh… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jerwsalem

Aeth yr artistiaid i Jerwsalem wedi ffarwelio pobl annwyl Shtula. Roedd fy merch yn llawn emosiwn, a methu ei mynegi mewn geiriau wrth weld dinas Duw gyda’i llygaid am y tro cyntaf. Gweddïodd wrth y Wal a gadael darn o bapur rhwng cerrig.  Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Wasgfa’n Parhau

‘Annog y Llywodraeth i ariannu’r wasg yng Nghymru’ meddai stori GOLWG 360 heddiw, gan grynhoi argymhellion Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad Cenedlaethol. Dyma beth gwelliant oddi ar y sefyllfa 11-12 mlynedd yn ôl, pan wrthodai ein cynrychiolwyr etholedig hyd yn oed ateb llythyr ar y mater hwn. Beth bynnag am ariannu neu noddi mewn ystyr fwy […] Parhau i ddarllen