Archif Dyddiol: 16 Mai 2018

fel y moroedd : hydrangea

Plannodd y gŵr ryw hanner dwsin o hydrangea wythnosau’n ôl fel rhan o welliant yr ardd. Doedden ni ddim yn disgwyl iddyn nhw flodeuo eleni, ond cawson ni’n synnu ar yr ochr orau. Maen nhw’n blodeuo’n barod! Efallai bod nhw’n ymateb i ofal cariadus y gŵ… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Rhowch eich barn chi / Give your opinion about Parallel.cymru

Yn parallel.cymru, dyn ni’n awyddus iawn i ddarparu eitemau defnyddiol i fwynhau darllen yn y Gymraeg. Oes munud gyda chi i roi adborth i’n helpu ni i wella? At parallel.cymru, we are keen to provide useful items to enjoy reading in Welsh. Do you have a minute to give feedback to help us improve? powered… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhwydwaith Clecs yn dod i ben (neu’n chwilio am rywun i’w achub)

Dyma gopi o ddatganiad oddi ar tudalen Facebook Clecs. Efallai bod ‘na cyfle yma i rywun.. Mae hi’n amser dweud hwyl fawr ————- 4 blynedd yn ôl dechreuon ni ar ei nod o roi cartref i’r Gymraeg ar-lein. Adnodd penodol i siaradwyr Cymraeg ryngweithio ym mhob man, heb deimlo eu bod nhw’n bobl o’r tu […]

The post Rhwydwaith Clecs yn dod i ben (neu’n chwilio am rywun i’w achub) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Dymchwel Merton House, Caerdydd

Am dros ddau ddegawd, atebwyd anghenion ysbrydol morwyr yn ymweld â Chaerdydd gan hen long ryfel, Thisbe, a angorwyd yn Noc Bute y Dwyrain yn ystod y 1860au, a’i drawsnewid gan y Bristol Channel Mission.  Wrth i’r porthladd dyfu yn ei bwysigrwydd, cydnabuwyd yr angen am safle mwy a mwy parhaol ac fe gynigiodd Ardalydd […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Katie Edwards: Adroddiad y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru / Report of the Regional Skills Partnership North Wales

Yn ddiweddar mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi rhyddhau adroddiad o’r enw Yr Iaith Gymraeg yng Ngweithlu Gogledd Cymru. Mae hwn yn asesu’r sefyllfa gyfoes o ran y Gymraeg yng Ngogledd Cymru, gan ganolbwyntio ar Gymraeg yn y gymuned, mewn addysg, ac ym myd gwaith. Yma, mae un o’r awduron, Katie Edwards, yn sôn… Parhau i ddarllen