Archif Dyddiol: 22 Mai 2018

Bethan Gwanas: Parti Maes y Mes

Sbiwch syniad da! Hyd yn oed os nad ydech chi wedi darllen un o 4 llyfr Maes y Mes eto, mi fyddwch yn siŵr o gael hwyl yn y parti yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn Mai 26 – dydd Sadwrn yma. Cyfle i glywed Nia, yr awdures, yn darllen y ddau lyfr newydd – a gwneud […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y celf buddsodiadau

Dw i newydd orffen the Art of the Deal gan Donald Trump. (Dywedir bod Kim Jong-un yn newid cyfeiriad ei bolisi wedi darllen y llyfr hwn!) Roedd yn hynod o ddiddorol er nad ydw i’n gyfarwydd â’r byd busnes o gwbl. Cewch chi weld sut mae o wedi taclo her… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Nicky Roberts: Cyflwyno sesiynau ar-lein ar gyfer dysgwyr newydd sbon ar Welshspeakingpractice.slack.com / Presenting online sessions for brand new learners on Welshspeakingpractice.slack.com

Mae Nicky wedi dysgu Cymraeg yn gyflym iawn, ffaith a gydnabuwyd ym mis Mai 2018 pan gafodd ei ddewis fel un o’r 5 ymgeisydd a gyrhaeddodd y brig gan gael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Yma mae’n siarad am sut mae’n cefnogi dysgwyr eraill ledled y… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Casablanca Club / Capel Bethel, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd

Mae Bethel yn dyddio nôl i 1840 pan sefydlwyd ysgol Sul ar Orllewin Stryd Bute gan aelodau Eglwys Fedyddwyr Saesneg Bethany, Heol Eglwys Fair.  Maes o law codwyd capel ar James Street ac, ym 1855, ffurfiwyd achos ar wahân pan drosglwyddodd pedwar ar ddeg o aelodau o Eglwys Bethany. Cyn bo hir roedd angen lleoliad […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith adeiladu i ddechrau

Mae gwaith galluogi wedi eu cwblhau gan Kier Construction ar safle yr ysgol newydd 3-16 Catholig yn y Rhyl sydd yn agor y ffordd i’r prif waith adeiladu ddechrau yn Mehefin. Mae’r lluniau isod yn dangos y cynnydd ar y safle a mae palisau wedi eu codi rhwng Ysgol Gatholig y Santes Fair ac Ysgol […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Pobol Medrus / Clever People

Dysgu Ffaith, Dysgu Iaith! How much do you know about these brainy bods? Parhau i ddarllen