Archif Dyddiol: 24 Mai 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: 2 Timotheus 4:16-18 (BCND:tud.236/ tud.216)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfaon olaf mis Mai. Gweddïwn y byddwn unwaith yn rhagor yn sylweddoli mawredd ein Duw sy’n Dad, Mab ac Ysbryd Glân gan brofi o’i gynhaliaeth a’i arweiniad ar gychwyn wythnos arall. Cofiwn Salm 96:4 Beibl.net – ‘Mae’r ARGLWYDD yn Dduw mawr . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Taflen mis Mehefin 2018

I weld taflen mis Mehefin cliciwch ar y ddolen yma Parhau i ddarllen

fel y moroedd : olew ydy’r ateb

Mae’n gweithio! Dyma’r unig fodd effeithio i atal gwiwerod rhag dringo polyn bwydydd adar. Roeddwn i’n digwydd gweld gwiwer wrthi. Ceisiodd dair gwaith a methu bob tro’r union fel yn y fideo! Roedd o’n edrych pe bai o’n methu credu ei fod o’n methu dri… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith yn mynd rhagddo ar safle newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Mae gwaith wedi dechrau ar ysgol gynradd newydd diolch i help disgyblion. Cynhaliodd Cyngor Sir Ddinbych seremoni torri’r dywarchen yng Nghlocaenog ar gyfer ysgol newydd un safle ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn, sydd wedi’i lleoli ar ddau safle ar hyn o bryd, yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o fuddsoddiad o fwy […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Mai 2018

09/05/18 – Seremoni Wobrwyo Cystadleuaeth Celf Syr Kyffin Williams Ysgolion Sir Ddinbych 2018 yn Neuadd y Sir, Rhuthun.
10/05/18 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun.
Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Heddiw yn Llyfrgell Y Rhyl

Mis Hanes lleol 10.00 – 2.00: Sesiwn Holi a Chyffwrdd gyda Amgueddfa Y Rhyl 2.00 – 4.00: Dad-gloi’r gorffennol. Cyfle i archwilio rhai o’r adnoddau hanes lleol a gedwir yn Llyfrgell Y Rhyl Mae hefyd nifer o arddangosfeydd photograffig a chyfle i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen