Archif Dyddiol: 30 Mai 2018

Carl Morris: Petrus, gêm newydd sbon (i rai)

Dyma gêm newydd sbon i chi, Petrus. Wel, efallai bod hi’n saffach dweud bod hi’n addasiad newydd o[…]

The post Petrus, gêm newydd sbon (i rai) appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Petrus, gêm newydd sbon (i rai)

Dyma gêm newydd sbon i chi, Petrus. Wel, efallai bod hi’n saffach dweud bod hi’n addasiad newydd o[…]

The post Petrus, gêm newydd sbon (i rai) appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwahaniaeth

Postiodd brawd fy ngŵr fideo o weithiwr ym maes awyr Honolulu. Roedd y dyn yn taflu bagiau’r teithwyr allan o’r awyren ar y cludfelt yn ddiofal a allai achosi difrodi iddyn nhw. Gweler sut mae’r bagiau’n cael eu trin ym meysydd awyr Japan. (Gobeithio n… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Wikimedian Jason Evans: Trefnu y Gynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 yn Aberystwyth / Organising the Celtic Knot Conference 2018 in Aberystwyth

Mae Wikipedias, fel gwyddoniaduron mawr sy’n cael eu rheoli gan gyfranwyr, yn dod yn boblogaidd iawn mewn ieithoedd sy’n cael eu siarad gan lai o bobl fel ffyrdd o ddogfennu’r byd yn eu dewis iaith. Mae hyn yn achosi cyfleoedd a sialensau, ac mae cynhadledd ‘Cwlwm Celtaidd’ mis Gorffennaf 2018 yn dod â phobl at… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Mapiau, Darluniadau a Delweddau gwahanol o Gymru / Different Maps, Images and Visualisations of Wales

Mae pob darllenwr y cylchgrawn digidol hwn yn gwybod yn iawn fod Cymru’n llawn hanes, diwylliant a chelf, ac mae’n gwlad ni wedi cael ei chynrychioli mewn llawer o ffurfiau ac arddulliau gwahanol. Rwy wedi casglu llawer o enghreifftiau mewn un lle fel y gall pobl eu mwynhau, ynghylch ag esboniadau gan yr artist neu… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Preswylfa, Clive Road, Caerdydd

Roedd Preswylfa ar Clive Road, Treganna, ar yr ochr ogleddol i’r gyffordd gyda Romilly Road.  Nid oes sicrwydd pryd y cafodd ei adeiladu, ond y tebyg yw ei fod yn eithaf newydd ym 1861 pan gofnodwyd yn y cyfrifiad mai Robert Rees a’r deulu oedd yn byw yno.  Roedd Rees yn pedwar deg pedwar oed […] Parhau i ddarllen