Archif Misol: Mai 2018

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Rhea Seren Phillips: Sut yr oedd beirdd yn dadebru hanes Tywysoges Cymru Gymreig Olaf / How poets revived the story of the last Welsh Princess of Wales

Mae Rhea Seren Phillips yn fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Abertawe sy’n ymchwilio i sut y gellir defnyddio ffurfiau a mesurydd barddonol Cymraeg i ailystyried hunaniaeth ddiwylliannol Gymreig gyfoes ac i ennyn diddordeb yn hon. Yma, mae hi’n turio’n ddyfnach i hanes Tywysoges Cymru Gymreig olaf… Rhea Seren Phillips is a PhD student at Swansea University, who… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru: stori a chanddi ddau hanner gwahanol iawn.

Cyfweliad gydag Adam Price AC, aelod o Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus newydd gyhoeddi ei adroddiad ar gyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru. Yn yr adroddiad, mae’r Pwyllgor wedi dweud ei fod yn pryderu’n arw am y modd y deliodd Llywodraeth Cymru â phrosiect Cylchffordd Cymru. A … Continue reading Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru: stori a chanddi ddau hanner gwahanol iawn. Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Hynt a helynt prosiect Cylchffordd Cymru a’r penderfyniadau a wnaed yn ei gylch gan Lywodraeth Cymru.

Cyfweliad â Nick Ramsay AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cyhoeddi ei adroddiad ar ei ymchwiliad i gyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru. Beth sbardunodd y Pwyllgor i ymchwilio i’r mater penodol hwn? Cafwyd tipyn o ddadlau ynghylch y cyllid cychwynnol a ddarparwyd ar gyfer … Continue reading Hynt a helynt prosiect Cylchffordd Cymru a’r penderfyniadau a wnaed yn ei gylch gan Lywodraeth Cymru. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Barclodiad Y Gawres

Barclodiad Y Gawres Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Parti Maes y Mes

Sbiwch syniad da! Hyd yn oed os nad ydech chi wedi darllen un o 4 llyfr Maes y Mes eto, mi fyddwch yn siŵr o gael hwyl yn y parti yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn Mai 26 – dydd Sadwrn yma. Cyfle i glywed Nia, yr awdures, yn darllen y ddau lyfr newydd – a gwneud […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y celf buddsodiadau

Dw i newydd orffen the Art of the Deal gan Donald Trump. (Dywedir bod Kim Jong-un yn newid cyfeiriad ei bolisi wedi darllen y llyfr hwn!) Roedd yn hynod o ddiddorol er nad ydw i’n gyfarwydd â’r byd busnes o gwbl. Cewch chi weld sut mae o wedi taclo her… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Nicky Roberts: Cyflwyno sesiynau ar-lein ar gyfer dysgwyr newydd sbon ar Welshspeakingpractice.slack.com / Presenting online sessions for brand new learners on Welshspeakingpractice.slack.com

Mae Nicky wedi dysgu Cymraeg yn gyflym iawn, ffaith a gydnabuwyd ym mis Mai 2018 pan gafodd ei ddewis fel un o’r 5 ymgeisydd a gyrhaeddodd y brig gan gael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Yma mae’n siarad am sut mae’n cefnogi dysgwyr eraill ledled y… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Casablanca Club / Capel Bethel, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd

Mae Bethel yn dyddio nôl i 1840 pan sefydlwyd ysgol Sul ar Orllewin Stryd Bute gan aelodau Eglwys Fedyddwyr Saesneg Bethany, Heol Eglwys Fair.  Maes o law codwyd capel ar James Street ac, ym 1855, ffurfiwyd achos ar wahân pan drosglwyddodd pedwar ar ddeg o aelodau o Eglwys Bethany. Cyn bo hir roedd angen lleoliad […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith adeiladu i ddechrau

Mae gwaith galluogi wedi eu cwblhau gan Kier Construction ar safle yr ysgol newydd 3-16 Catholig yn y Rhyl sydd yn agor y ffordd i’r prif waith adeiladu ddechrau yn Mehefin. Mae’r lluniau isod yn dangos y cynnydd ar y safle a mae palisau wedi eu codi rhwng Ysgol Gatholig y Santes Fair ac Ysgol […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Pobol Medrus / Clever People

Dysgu Ffaith, Dysgu Iaith! How much do you know about these brainy bods? Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

20fed Mai 2018Sul Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru 2018 Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

20fed Mai 2018Sul Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru 2018 Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Staff Ysgol y Bwrdd

  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwedd y siwrnai

Daeth fy merch a’i gŵr adref yn hwyr neithiwr wedi cael amser bythgofiadwy yn Israel. Cawson nhw eu gwahodd i ginio Shavuot gan ffrind newydd o Shtula a’i theulu yn Jerwsalem nos Sadwrn. Cawson nhw amser anhygoel o dda efo’r bobl mor groesawgar a chynn… Parhau i ddarllen

: Daw Hyfryd Fis

Fu ddim rhaid aros am Fehefin, mae mis Mai eleni wedi dod â thywydd hafaidd poeth, haul cryf a digon o gyfle i weithio yn yr ardd a’r lluarth. Yn gyntaf, cael gwared ar yr holl wair a chwyn sydd wedi manteisio ar y cyfnod o law. Yn ail, torri nôl ar y coed ffrwythau […] Parhau i ddarllen

: Daw Hyfryd Fis

Fu ddim rhaid aros am Fehefin, mae mis Mai eleni wedi dod â thywydd hafaidd poeth, haul cryf a digon o gyfle i weithio yn yr ardd a’r lluarth. Yn gyntaf, cael gwared ar yr holl wair a chwyn sydd wedi manteisio ar y cyfnod o law. Yn ail, torri nôl ar y coed ffrwythau […] Parhau i ddarllen

: Daw Hyfryd Fis

Fu ddim rhaid aros am Fehefin, mae mis Mai eleni wedi dod â thywydd hafaidd poeth, haul cryf a digon o gyfle i weithio yn yr ardd a’r lluarth. Yn gyntaf, cael gwared ar yr holl wair a chwyn sydd wedi manteisio ar y cyfnod o law. Yn ail, torri nôl ar y coed ffrwythau […] Parhau i ddarllen

: Daw Hyfryd Fis

Fu ddim rhaid aros am Fehefin, mae mis Mai eleni wedi dod â thywydd hafaidd poeth, haul cryf a digon o gyfle i weithio yn yr ardd a’r lluarth. Yn gyntaf, cael gwared ar yr holl wair a chwyn sydd wedi manteisio ar y cyfnod o law. Yn ail, torri nôl ar y coed ffrwythau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Daw Hyfryd Fis

Fu ddim rhaid aros am Fehefin, mae mis Mai eleni wedi dod â thywydd hafaidd poeth, haul cryf a digon o gyfle i weithio yn yr ardd a’r lluarth. Yn gyntaf, cael gwared ar yr holl wair a chwyn sydd wedi manteisio ar y cyfnod o law. Yn ail, torri nôl ar y coed ffrwythau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Enwebiad i Delyth Prys am ei gwaith ym maes technolegau iaith

Llongyfarchiadau i Delyth Prys am gyrraedd rownd derfynol gwobrau Womenspire 2018. Cafodd ei henwebu yn y categori Adeiladu Cymru am ei gwaith ym maes technolegau iaith dros y blynyddoedd. Mae’r wobr honno yn dathlu’r menywod sydd wedi gwneud gwahaniaeth yng Nghymru mewn sectorau technegol a gwyddonol, ac sydd wedi cefnogi datblygiad menywod eraill yn y […]

The post Enwebiad i Delyth Prys am ei gwaith ym maes technolegau iaith appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Lloffion o’r Fro

Pytiau diddorol gan W. Arvon Roberts
 Storm o fellt a tharanauTeimlodd gymdogaeth Ffestiniog effeithiau y storm ddiweddar. Tarwyd dafad gan fellten, gan dynnu y gwlân oddi ar ei chefn a’i hochor; yna aeth i’r stabl, a lladdodd geffyl gwerthfawr, oddi y… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Heddiw yn Llyfrgell Y Rhyl!

Mis Hanes Lleol 1.30 – 4.00: Sesiwn galw fewn gyda archifdau Siroedd Fflint a Dinbych.   Mae hefyd nifer o arddangosfeydd photograffig a chyfle i weld rhai o’r ffilmiau a grewyd yn y dref gan arloeswyr byd sinema. Mae’r amgueddfa ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Nodion brenhinol

Do cofiwch, mi edrychais ar dipyn o’r PETH ac mi wrandewais ar Huw yn gor-dra-Dimblebyeiddio pob Dimbleby a phob Wynford Vaughan Thomas a fu erioed.  Fy ymateb? Cymysg iawn, fel bob amser gydag achlysuron gwladwriaeth a choron Lloegr. Waeth cyfaddef y gwir. Edmygedd.  Tuag at lwyddiant y trefnu manwl a’r cynllunio perffeithgwbl.  A chyda hynny, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : shavuot

Bydd Gŵyl Shavuot yn cychwyn heno, 50 diwrnod ar ôl Passover, ac yn para tan nos dydd Llun. Dathlir yr hanes Torah a roddwyd gan Dduw i Israel ar draed Mynydd Sinai. Dim cyd-ddigwyddiad bod Cristnogion yn dathlu Pentecost yr adeg hon i gofio geni … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Fi a Joe Allen

Mae Manon Steffan Ros wedi ei gwneud hi eto! Dyma i chi nofel ar gyfer darllenwyr 11-14 oed (yn ôl y cyhoeddwyr) (10-94 oed yn fy marn i) ddylai fod yn hynod o boblogaidd, yn bendant gyda phlant a phobl sy’n hoffi pêl-droed, ond hefyd gydag unrhyw un sy’n hoffi stori dda wedi ei dweud […] Parhau i ddarllen

: 🗣 Dathlu cydraddoldeb ac amrywiaeth y Brydain fyd-eang

Torfeydd yn cyd-lawenhau gyda Dug a Duges Sussex
Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Dathlu cydraddoldeb ac amrywiaeth y Brydain fyd-eang

Torfeydd yn cyd-lawenhau gyda Dug a Duges Sussex
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn ôl i shtula

Aeth fy merch yn ôl i Shtula, efo’i gŵr y tro hwn. Gwelodd o’r murlun a greodd ei wraig a’r murluniau eraill. Roedd rhai trigolion yna i’w croesawu nhw. Mae o’n sefyll o flaen y wal lle cafodd y milwr ei gipio a’i ladd gan Hezbolla yn 2006. Cafodd 121 … Parhau i ddarllen

: Siom i Lafur a buddugoliaeth i’r Blaid ar Gyngor Tref Rhydaman

: Siom i Lafur a buddugoliaeth i’r Blaid ar Gyngor Tref Rhydaman

: Siom i Lafur a buddugoliaeth i’r Blaid ar Gyngor Tref Rhydaman

: Siom i Lafur a buddugoliaeth i’r Blaid ar Gyngor Tref Rhydaman

BlogMenai.com: Siom i Lafur a buddugoliaeth i’r Blaid ar Gyngor Tref Rhydaman

Hacio'r Iaith: WordPress a’r GDPR

Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd! Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), […]

The post WordPress a’r GDPR appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress a’r GDPR

Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd! Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress a’r GDPR

Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd! Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Bae Caerdydd cyn y Morglawdd

Tan ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, morfeydd a gwastadeddau llaid oedd holl flaendraeth Caerdydd, a hwn a gysylltai Afonydd Taf ac Elái â Môr Hafren.  Roedd cei’r dref yn sefyll lle mae Heol y porth erbyn hyn, ond dim ond ar lanw uchel y gallai’r llongau gyrraedd yno o’r môr.  Doedd Bae Caerdydd fel […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 117 (BCND:tud.559/ tud.510)

Dewch i ni gymryd munud i roi gweddi o foliant i’r Arglwydd heddiw cyn mynd ymlaen gyda’n bywydau. Dewch i ni ystyried mawredd Duw a’r ffaith ei fod wedi dod yn berson o gig a gwaed a marw ar groes yn ein lle ni.

Mae darlleniad heddiw yn . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Mai 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : trogod vs morgrug tân

Ces i sioc i weld y llun hwn o fy ŵyr. Fedra i ddim dychmygu cerdded drwy laswellt trwchus a thal felly yn Oklahoma oherwydd ofn trogod. Mae’n dangos nad oes trogod yn Texas er mai drws nesaf i Oklahoma mae Texas. Mae’r gŵr yn mynnu mai’r afon yn … Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Trydedd sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 17/5/2018 HENO

Fe fydd sesiwn drafod Anturiaethau Mewn Cod heno i’r rhai sydd o gwmpas i drafod codio/rhaglennu/creu apiau. Anturiaethau Mewn Cod grŵp Hacio’r Iaith ar Telegram ar nos Iau 19 Ebrill 2018 rhwng 7yh a 9yh Croeso cynnes i BAWB Ewch i hen gofnodion Anturiaethau Mewn Cod am ragor o fanylion.

The post Trydedd sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 17/5/2018 HENO appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Fluent Language’s Kerstin Cable: Beth sy’n mynd yn haws wrth i chi astudio mwy o ieithoedd? / What gets easier when you study more languages?

Mae Kerstin yn Almaenes sydd wedi dysgu Saesneg, Ffrangeg, ychydig o Sbaeneg ac Eidaleg, peth Rwsieg, a nawr mae hi’n dysgu Cymraeg. Mae hi’n rhedeg y wefan Fluent, sydd yn rhoi cyngor i bobl am ddysgu ieithoedd, a’r podlediad Fluent Show.  Yma mae hi’n rhannau ei phrofiad… Kerstin is a German who has learnt English,… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ysgoloriaeth Patagonia Cyngor Tref Ffestiniog 2018

Tecwyn Vaughan Jones yn trafod gwobr eleni fel cadeirydd y beirniaid (efo Ceinwen Humphreys ac Anwen Jones)

Braint i ni fel beirniaid oedd cael bod yn rhan o’r broses oedd yn arwain at ddyfarnu Ysgoloriaeth Patagonia 2018. Pwrpas yr Ysgoloriaeth hon y… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Heddiw yn Llyfrgell Y Rhyl!

Mis Hanes Lleol 11.00 & 2.30: Clwb Hanes Y Rhyl – Sgwrs a Lluniau, Rhyl mewn 150 llun. 2.00 – 4.00: Dad-gloi’r gorffennol. Cyfle i archwilio rhai o’r adnoddau hanes lleol a gedwir yn Llyfrgell Y Rhyl. Mae hefyd nifer o arddangosfeydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hydrangea

Plannodd y gŵr ryw hanner dwsin o hydrangea wythnosau’n ôl fel rhan o welliant yr ardd. Doedden ni ddim yn disgwyl iddyn nhw flodeuo eleni, ond cawson ni’n synnu ar yr ochr orau. Maen nhw’n blodeuo’n barod! Efallai bod nhw’n ymateb i ofal cariadus y gŵ… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Rhowch eich barn chi / Give your opinion about Parallel.cymru

Yn parallel.cymru, dyn ni’n awyddus iawn i ddarparu eitemau defnyddiol i fwynhau darllen yn y Gymraeg. Oes munud gyda chi i roi adborth i’n helpu ni i wella? At parallel.cymru, we are keen to provide useful items to enjoy reading in Welsh. Do you have a minute to give feedback to help us improve? powered… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhwydwaith Clecs yn dod i ben (neu’n chwilio am rywun i’w achub)

Dyma gopi o ddatganiad oddi ar tudalen Facebook Clecs. Efallai bod ‘na cyfle yma i rywun.. Mae hi’n amser dweud hwyl fawr ————- 4 blynedd yn ôl dechreuon ni ar ei nod o roi cartref i’r Gymraeg ar-lein. Adnodd penodol i siaradwyr Cymraeg ryngweithio ym mhob man, heb deimlo eu bod nhw’n bobl o’r tu […]

The post Rhwydwaith Clecs yn dod i ben (neu’n chwilio am rywun i’w achub) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Dymchwel Merton House, Caerdydd

Am dros ddau ddegawd, atebwyd anghenion ysbrydol morwyr yn ymweld â Chaerdydd gan hen long ryfel, Thisbe, a angorwyd yn Noc Bute y Dwyrain yn ystod y 1860au, a’i drawsnewid gan y Bristol Channel Mission.  Wrth i’r porthladd dyfu yn ei bwysigrwydd, cydnabuwyd yr angen am safle mwy a mwy parhaol ac fe gynigiodd Ardalydd […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Katie Edwards: Adroddiad y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru / Report of the Regional Skills Partnership North Wales

Yn ddiweddar mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi rhyddhau adroddiad o’r enw Yr Iaith Gymraeg yng Ngweithlu Gogledd Cymru. Mae hwn yn asesu’r sefyllfa gyfoes o ran y Gymraeg yng Ngogledd Cymru, gan ganolbwyntio ar Gymraeg yn y gymuned, mewn addysg, ac ym myd gwaith. Yma, mae un o’r awduron, Katie Edwards, yn sôn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ond ‘tydi Brexit yn mynd yn dda dywedwch?

: Ond ‘tydi Brexit yn mynd yn dda dywedwch?