Archif Dyddiol: 1 Mehefin 2018

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Gwedd Newydd ar Mistar Urdd

Mae anarchwaethus yn gyffroes iawn i gael datgelu’r cip-olwg cyntaf o logo newydd Mistar Urdd, sydd yn dderbyn ail-wampiad sgleiniog eleni! Ers slawer dydd mae Mistar Urdd wedi bod yn gymeriad hoffus i blant led-led Gorllewin Lloegr. Mae’n debyg bod nifer o ddarllenwyr yn cofio Mistar Urdd yn cario trugareddau ychwanegol, megis gitar trydanol neu […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Pa mor uchelgeisiol y gall eich sefydliad fod o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell?

Mae Paul Taylor @PaulBromford, o Bromford Housing, wedi ysgrifennu blog ar ein cyfer cyn ein seminar ‘Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus i gyflwyno annibyniaeth a llesiant drwy uchelgais ddigidol’ ar 5 a 14 o Fehefin. Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth am newid digidol, y rhwystrau diwylliannol ac am dorri’n rhydd o hen arferion… Rydym yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : persuasion

Cymraeg, Eidaleg, Ffrangeg, Hebraeg a rŵan Groeg – Dw i’n adolygu, dysgu neu dim ond mwynhau fideos yn yr ieithoedd hyn bob dydd. Nad ydy’r Saesneg yn eu mysg fel arfer, ond dw i’n dal i hoffi nofelau gan Jane Austen. Dw i’n gwrando’n ddiweddar ar Kare… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Jemma Pullen: Dysgwch geiriau Rwsieg am Cwpan y Byd 2018 / Learn Russian words for the World Cup 2018

Mewn partneriaeth â Parallel.cymru, mae cwmni Language JEM wedi creu taflen eirfa pêl-droed yn Rwsieg a Chymraeg ar gyfer Cwpan y Byd Rwsia 2018, sy’n dechrau’n fuan.  Ydych chi eisiau gwybod sut i ddatgan enwau’r dinasoedd sy’n croesawu’r gystadleuaeth? Darganfyddwch beth yw’r gwahaniaeth rhwng “miatz” a “mattz” yn Rwsieg.  Byddwch yn synnu at faint o… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Clwb Hwylio Caerdydd a Gât y Doc

Sefydlwyd Clwb Hwylio Caerdydd yn 1900, gan gyfarfod yn yr Avondale Hotel yn  Clarence Road yn wreiddiol, sef safle Avondale Court heddiw.  Cyflwynodd yr Ardalydd Bute gwpanau arian i enillwyr y rasys a gynhaliwyd mewn regatas blynyddol. Saif y clwb a ddarlunnir gan Mary Traynor i’r de o’r loc i Fasn y Rhath sydd bellach […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 8fed Mehefin, 4.00 – 5.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 9fed Mehefin am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.
Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Learn Welsh: Where and how? An overview of resources / Dysgu Cymraeg: Ble a sut? Trosolwg o adnoddau

Mae yna lawer o adnoddau a sefydliadau sy’n cefnogi’r iaith Gymraeg a’r rhai sy’n ei ddysgu. Mae’r dudalen hon yn casglu rhai o’r prif eitemau at ei gilydd, ynghyd â mewnwelediad perthnasol oddiw wrth gyfranwyr parallel.cymru. Cofnodwch, rhannwch a mwynhewch! There are many resources and organisations that support the Welsh language and those learning it. Parhau i ddarllen