Canlyniadau Chwilio: s4c

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Where and how can I learn Welsh? An overview of resources / Ble a sut y gallaf ddysgu Cymraeg? Trosolwg o adnoddau

Mae yna lawer o adnoddau a sefydliadau sy’n cefnogi’r iaith Gymraeg a’r rhai sy’n ei ddysgu. Mae’r dudalen hon yn casglu rhai o’r prif eitemau at ei gilydd, ynghyd â mewnwelediad perthnasol oddiw wrth gyfranwyr parallel.cymru. Cofnodwch, rhannwch a mwynhewch! There are many resources and organisations that support the Welsh language and those learning it. This page collates some of the main items together, plus relevant insight from parallel.cymru contributors. Bookmark, share and enjoy! Jump to: Local Courses / Residential Courses / Listen and Watch / Read / Publishers / Using the Language / Festivals / Interact / England / North America / Resources / Unofficial resources

The post Where and how can I learn Welsh? An overview of resources / Ble a sut y gallaf ddysgu Cymraeg? Trosolwg o adnoddau appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen