“Mae angen mwy o Gymraeg!”

Oes wir. Graffiti a welwyd yn Abertawe yn ddiweddar. Cofiwch, os oes gennych chi ddelwedd, stori neu glecs, cysylltwch!  
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.