Archif Dyddiol: 5 Mehefin 2018

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -4

Parhau â chyfres Les Derbyshire
Yn y brif ffordd i’r dde o’r fynediad i Frondirion mae adeilad Rhiwlas, ond does dim gwybodaeth be oedd ei hanes, na’i bwrpas. Mynd i lawr at dai Tanrhos ac yn y cylch yma mae rhyw bump o ffermydd neu dyddynnod – sef Ffy… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Patrick Jemmer: O Drefn i Anhrefn: Melltith Iâr Fach yr Haf / From Order to Disorder: The Butterfly’s Curse

Dych chi wedi edrych allan trwy’r ffenest erioed, gan feddwl tybed sut bydd y tywydd heddiw? Datganai rhagolygon y tywydd gydag argyhoeddiad y noson gynt byddai hi mor braf â’r haf yn yr Aifft. Ond erbyn hyn, mae hi’n bwrw glaw, ac yn edrych fel petai corwynt o Kansas yn cyrchu tuag at eich cartref.… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 51 mlynedd yn ôl

Dechreuodd Rhyfel Chwe Diwrnod 5 Mehefin 51 mlynedd yn ôl – Israel, gwlad fach newydd-anedig yn erbyn y lluoedd ar y cyd o’r Aifft, Gwlad Iorddonen, Syria ac Irac. Yn erbyn pob rhwystr, er gwaethaf pawb a phopeth, enillodd Israel. Roedd Arglwydd y Lluo… Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2018

16/05/18 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a seremoni Urddo Maer yn Neuadd y Dref y Rhyl. 17/05/18 – Ymweliadau gan Ysgolion Cynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun 18/05/18 – Torri’r dywarchen gyntaf yn Ysgol Carreg Emlyn Roedd hwn yn ddiwrnod hyfryd arall a mwynheais gael yr holl blant ysgol yno. Un o’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2018

16/05/18 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a seremoni Urddo Maer yn Neuadd y Dref y Rhyl. 17/05/18 – Ymweliadau gan Ysgolion Cynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun 18/05/18 – Torri’r dywarchen gyntaf yn Ysgol Carreg Emlyn Roedd hwn yn ddiwrnod hyfryd arall a mwynheais gael yr holl blant ysgol yno. Un o’r […] Parhau i ddarllen