Archif Dyddiol: 6 Mehefin 2018

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Eisteddfod 2018: Cyflwyno Coron A Chadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd / Crown And Chair Presented To Eisteddfod Committee

Heno (6 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig. Darllenwch mwy yma… Tonight (6 June), both the Cardiff National Eisteddfod’s Crown and Chair are presented to the festival’s Executive Committee, at a special ceremony. Read more here… Ewch i www.eisteddfod.cymru am ragor o wybodaeth Go to… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : goodwill a’r heddlu

Mae fy merch yn Las Vegas efo’i gŵr. Mae hi’n mwynhau gwyliau tra ei fod o’n mynychu cynhadledd. Y peth cyntaf a wnaeth oedd mynd i siopa yn Goodwill, siop elusen! Mae hi’n fedrus ffeindio bargen a’i werthu ar y we. Dw i’n hoffi siopa mewn siopau eluse… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Yma a Thraw yng Nghymru / Here and There in Wales

Dysgu Ffaith, Dysgu Iaith! Take a tour of Wales from your armchair with this landmark quiz. Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Adeiladu Stadiwm y Mileniwm

Ym 1878, rhoddwyd caniatâd i Glwb Pêl-droed Caerdydd (Clwb Rygbi Caerdydd yn ddiweddarach) a Chlwb Criced Caerdydd i ddefnyddio Parc yr Arfau yng Nghaerdydd ar rhent rhad, gan drydydd Ardalydd Bute. Ym 1922, cyfunodd y ddau glwb i ffurfio Clwb Athletau Caerdydd, a aeth yn ei flaen wedyn i brynu’r tir oddi wrth deulu’r Bute […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 13 Mehefin, 7.30

Insect Farm – Stuart Prebble Pan mae Jonathan Maguire, dyn ifanc 20 oed, yn deffro mewn pwll o waed wrth ymyl corff marw, mae ei sioc a’i alar yn troi’n banig yn gyflym iawn. Bydd cael ei arestio am lofruddiaeth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen