Canlyniadau Chwilio: s4c

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Map: Llefydd i Siarad Cymraeg / Places to Speak Welsh

Mae’n bwysig i ni i gyd ddefnyddio’n Cymraeg ni o ddydd i ddydd, ta be’ fydd ein gallu neu’n profiad ni. Fodd bynnag, mae’n gallu bod yn anodd gwybod lle dyn ni’n gallu defnyddio’r iaith – yn enwedig pan fyddwn ni’n ymweld ag ardaloedd gwahanol, neu os byddwn ni wedi dod i Gymru o dramor…

The post Map: Llefydd i Siarad Cymraeg / Places to Speak Welsh appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen