Archif Dyddiol: 25 Mehefin 2018

fel y moroedd : yn kobe

Mae’r gŵr yn dal i fynd o gwmpas Japan yn egnïol. Ymwelodd â fy mam, ynghyd â’n dwy ferch ni mewn cartref henoed. Yno dathlon nhw ben-blwydd ein hail ferch ni. Teithiodd i Kobe wedyn lle oedden ni’n byw flynyddoedd yn ôl i weld rhai ffrindiau, ac ymwel… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Tarddiad ac Ystyr Enwau Cymraeg / Origin and Meaning of Welsh Names

Drwy gydol yr oesoedd a ledled y byd mae rhoi enwau ar bobl wedi bod yn beth bwysig iawn. Yn gyffredinol, mae rhieni’n dewis enwau ar gyfer eu plant i groesawu nhw i’r byd. Eto i gyd mae oedolion yn cael eu henwebu i dderbyn gwobrau neu swyddi newydd, ac ymhellach, mewn gwledydd gwahanol ac… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amgueddfa Y Rhyl

Sesiwn Holi a Chyffwrdd
Dydd Mercher 27ain Mehefin
10.30 – 3.00
Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -bwyell

Parhau cyfres Steffan ab Owain am Hynt a Helynt hogia’r Rhiw yn y 50’au
Rwyf wedi sôn mwy nag unwaith yn Stolpia am y domen lwch lli a fyddai ar yr ochr draw i afon Barlwyd, ac i gyfeiriad Tomen Fawr Chwarel Oakeley yn ardal Glan-y-Pwll, on’do?
Wel, r… Parhau i ddarllen