Archif Dyddiol: 28 Mehefin 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Daniel 7:13-14 (BCND:tud.811 / BCN:tud.739)

Croeso i bawb ohonoch i’n hoedfaon ar draws y Fro heddiw. Ar ddechrau mis arall gweddïwn am fendith ac arweiniad Duw er mwyn i ni allu dod trwy Grist ‘mewn hyder at orsedd gras er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd.’ (Hebreaid . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

: Henwaliau

Rywsut dwi ddim wedi postio i’r blog am oes.  Gyda’r tywydd sych [dim glaw ers dechrau’r mis], mae garddio a dyfrio wedi cymryd gymaint o amser.  Ond rŵan dan ni ar ein gwyliau a gyda’r tywydd mor boeth a wedi penderfynnu aros o gwmpas y tŷ a… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Henwaliau

Rywsut dwi ddim wedi postio i’r blog am oes.  Gyda’r tywydd sych [dim glaw ers dechrau’r mis], mae garddio a dyfrio wedi cymryd gymaint o amser.  Ond rŵan dan ni ar ein gwyliau a gyda’r tywydd mor boeth a wedi penderfynnu aros o gwmpas y tŷ a… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofelau am golli/galaru a Gwobr Tir na n-Og 2018

Dyma’r llyfr enillodd wobr Saesneg Tir na-nOg eleni: The Nearest Faraway Place gan Hayley Long. A nefi, roedd o’n haeddu cael ei wobrwyo. Hanes 2 frawd, Griff a Dylan yn gorfod ymdopi efo trasiedi deuluol. Mae hanner y nofel yn digwydd yn yr Unol Daleithiau a’r hanner arall yn Aberystwyth ( lle bu’r awdur yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lleuad lawn

Codais yn gynt nag arfer i weld y lleuad lawn cyn iddi fachlud. Welais mohoni hi gyntaf. Roedd rhaid i mi gerdded hanner can medr i’w ffeindio. Dyma hi – enfawr, melyn oren, lawr yn yr awyr gorllewinol. Safais yng nghanol y ffordd wag, a’i gweld. Yr Ar… Parhau i ddarllen