Archif Dyddiol: 29 Mehefin 2018

Blog Glyn Adda: Gwerthwyr gwael ?

Tipyn o gorddi y dyddiau diwethaf am un o brif bethau-poeni’r Cymry, sef gwerthiant llyfrau Cymraeg. Yn sgil dyfarniadau Llyfr y Flwyddyn, adroddodd y BBC nad oedd yr un o’r llyfrau a gyrhaeddodd y brig eleni wedi gwerthu mwy na dau gant. Anghywir a chamarweiniol medd rhai o’r cyhoeddwyr: cafwyd y ffigurau gan asiantaeth Nielsen, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : crys gwirfoddolwr

Mae’r gŵr ar ei ffordd adref o Japan ar hyn o bryd. Wrth weld ei grys “gwirfoddolwr” a gafodd gan Gynhadledd NRA y mis diwethaf, diolchodd staff yr awyren yn ogystal â staff diogelwch ym Maes Awyr Dallas iddo am ei waith gwirfoddoli, a dechrau siarad â… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Miss Gwynedd yn dal sylw

Taith Shonie Williams i ffeinal ‘Miss Cymru’. Erthygl gan Rhydian Morgan.
Os cofiwch chi yn ôl i rifyn Mawrth, ar dudalen flaen Llafar Bro, ‘roedd hanes y ferch leol, Shonie Williams, oedd yn brwydro am deitl Miss Cymru. Wel, ar benwythnos olaf Ebrill,… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cymdeithas Gwneuthurwyr Hwyliau Caerdydd

Sefydlwyd Cymdeithas Gwneuthurwyr Hwyliau Caerdydd ym 1855. Goroesodd gyfnod pontio’r diwydiant llongau o hwyliau i stêm, gan ddirwyn i ben ym 1938. Mae cofnodion y Gymdeithas, yn cwmpasu’r cyfnod 1893 tan ei gau, yn cael eu cadw yn Archifau Morgannwg (cyf.: CL/MS 4.1166). Yn y cyfnod a ddogfennir roedd y Gymdeithas yn cyfarfod yn fisol […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyfres Amdani- Llyfrau i Ddysgwyr: Tu ôl y Llen / Behind the Scenes

Mae sawl sefydliad a llawer o pobl wedi dod gyda’n gilydd ar gyfer ddysgwyr i greu’r gyfres Amdani- casgliad o 20 llyfrau sydd yn cael eu cyhoeddi trwy 2018. Yma, mae parallel.cymru yn mynd tu ôl y llen i ffeindio mas mwy.Many organisations and lots of people have come together on behalf of learners to create the Amdani series- a collection of 20 books that are being published in 2018. Here, parallel.cymru goes behind the scenes to find out more.  Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes /… Parhau i ddarllen