Archif Misol: Gorffennaf 2018

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Bwytai’r Brifwyl – Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Fydd dim prinder llefydd i fwyta ynddynt i Eisteddfodwyr Caerdydd. Penderfynu ble i fynd fydd y broblem, gyda’r fath ddewis ar gael. Brodor o’r ddinas, ac awdur Canllaw Bach Caerdydd, sy’n cynnig ei detholiad personol i hwyluso’r gwaith… Nid fy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gofalu am geffylau

Mae fy merch yn dal i fwynhau gwirfoddoli, a phrofi diwylliant gwahanol yn yr Almaen. Mae hi’n aros efo teulu hynod o glên sydd yn mynd â hi o gwmpas yn aml. Falch o weld bod popeth yn dwt ac yn lan fel yn Japan; does dim canlyniad globaleiddio yn yr a… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cymunedau Byw Cymdeithas yr Iaith: Ymestyn y Gymraeg / The Welsh Language Society Living Communities: Expansion of the Welsh language

Ddydd Gwener 10/08, 11:00, bydd grŵp o bobl sydd â diddordeb yn ymestyn yr iaith yn siarad fel panel ym mhabell Cymdeithas yr Iaith (ger Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd) fel rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol. Bydd Nia Llywelyn, Neil Rowlands, Lowri Jones, Medi James a Simon Chandler yn rhannu eu barn yn gryno… On Friday 10/08,… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Y Gymraeg mewn technoleg – ble nesaf? (Dydd Gwener 10 mis Awst 2018)

Dewch am weithdy ymarferol lle byddwn yn trin a thrafod y cwestiynau isod: Sut mae mynd i’r afael a’r llu o heriau i’r Gymraeg ar-lein ac mewn meddalwedd? Beth sydd angen yn y maes technoleg Cymraeg? Beth ydyn ni am weld yn ystod y flwyddyn nesaf? Beth am y degawd nesaf? Ym mha achosion ydyn […]

The post Y Gymraeg mewn technoleg – ble nesaf? (Dydd Gwener 10 mis Awst 2018) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: Jane Green, Falling – A Love Story

Roedd y llyfr yma’n dda iawn – mi wnes i fwynhau’r stori a’r cymeriadau – diweddglo trist a hapus. Byddwn yn argymell i eraill ei ddarllen 🙂 Archebwch yma> Llyfr Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Adeiladu ar gryfderau trwy Ymchwiliad Gwerthfawrogol

“Po fwyaf rydych chi’n gwybod am yr hyn sy’n mynd yn anghywir ym mywyd unigolyn, y fwyaf rydych chi’n arbenigwr mewn methiant” (O’Connell, 2005)Sut ydyn ni’n fframio methiant? Ydy methiant yn dystiolaeth bod rhywun wedi creu llanast neu fod rhywun yn d… Parhau i ddarllen

: Digido testunau a llyfrau sain Cymraeg

Tynnwyd fy sylw’n ddiweddar at archif arlein o Eco’r Wyddfa. Ffeiliau PDF – sganiau o hen gopïau print, gyda phob tudalen yn llun. Y peth sy’n anffodus gyda ffeiliau yn y fformat hwn yw’r anallu i chwilio drwyddynt. Nid oes modd agor y ffeil a gwasgu ‘Ctrl + F’, ac nid yw Google yn gallu ei […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Digido testunau a llyfrau sain Cymraeg

Tynnwyd fy sylw’n ddiweddar at archif arlein o Eco’r Wyddfa. Ffeiliau PDF – sganiau o hen gopïau print, gyda phob tudalen yn llun. Y peth sy’n anffodus gyda ffeiliau yn y fformat hwn yw’r anallu i chwilio drwyddynt. Nid oes modd agor y ffeil a gwasgu ‘Ctrl + F’, ac nid yw Google yn gallu ei […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dwy sgwarnog

Wrth fynd am dro bach bore ’ma cyn gadael Suffolk, lle ’roedden wedi bod yn aros fel ein bod yn medru mynd i briodas teuluol, gwelais y pâr o sgarnogod yma.  [Dydy’r llun ddim rhy agos, yn anffodus.]  Mae rhywbeth am sgarnogod sydd yn codi fy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coler oer

Mae milwyr IDF yn cŵl, ond fedran nhw ddim aros yn cŵl yn eu helmedau a festiau trwm pan fydd y tymheredd yn codi’n 100F/38C. Er mwyn helpu’r hogiau a genod sydd wrthi’n amddiffyn eu pobl a’u tir rhag ymosodiadau ffyrnig a di-baid y gelynion bob dydd, … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amgueddfa Y Rhyl – Dewch i Cyfarfod y Ceidwad

Dewch i Cyfarfod ein Ceidwad yn Amgueddfa Y Rhyl er mwyn darganfod hanes lleol!
Cyfle i gyffwrdd hen bethau gwreiddiol!
Dewch a’ch artiffactau eich hun ac adroddwch eich hanes lleol?
Dydd Mercher 1af Awst 11.30 – 3.00.
Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Hwyl Y Prifwŷl – Eisteddfod Fun

Ready, steady….’STEDDFOD! Guess what this week’s quiz is about! Parhau i ddarllen

blog bwyd: Dechrau o’r dechrau unwaith eto

Mae llithro nôl i hen arferion drwg yn hawdd. Dwi di gadael i pethau fynd yn y deufis diwethaf. Does dim un rheswm yn benodol, ond mae’r tywydd braf wedi golygu penwythnosau i ffwrdd, mwynhau gormod, gaddo i fi fy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Deian a Loli a’r Bai ar Gam

LLYFR CYMRAEG GWREIDDIOL NEWYDD I BLANT HYD AT 8 OED! Yn dilyn llwyddiant y gyfres deledu, mae’r Lolfa wedi cyhoeddi hwn. Y gyntaf o gyfres mae’n debyg – ieee! Dyma’r awdures, Angharad Elen: Hi ydi cynhyrchydd y rhaglenni teledu hefyd, a’i ffrind hi, Nest Llwyd Owen (aeth y ddwy i Ysgol Gynradd Llandwrog efo’i gilydd) […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cyfres Amdani: Y Fawr a’r Fach- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell

Author: Siôn Tomos Owen twitter.com/sionmun Price: £5.99 Language: Cymraeg syml, with vocabulary at the bottom of each page Level: Sylfaen Publisher: Y Lolfa Buy: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615826 Cyfrol o straeon byrion yn ymwneud â hanesion pentrefi’r Rhondda A volume of short stories and anecdotes about villages in the Rhondda valley. Am Jo Knell Mae Jo wedi bod… Parhau i ddarllen

: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Cynhaeaf Gwair

Erthygl gan Wil PriceFel dywed y bardd Eifion Wyn:

‘Gwrendy y weirgloddAm lais y bladur.’
Amser pleserus iawn yng nghalendr y fferm oedd y cynhaeaf gwair.
Mae paratoi am y cynhaeaf yn dechrau yn niwedd mis Mawrth a dechrau Ebrill, pryd mae’r amaethwr … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Cynhaeaf Gwair

Erthygl gan Wil PriceFel dywed y bardd Eifion Wyn:

‘Gwrendy y weirgloddAm lais y bladur.’
Amser pleserus iawn yng nghalendr y fferm oedd y cynhaeaf gwair.
Mae paratoi am y cynhaeaf yn dechrau yn niwedd mis Mawrth a dechrau Ebrill, pryd mae’r amaethwr … Parhau i ddarllen

: 🗣 Os am herio twyll, rhaid herio Brexit hefyd

Mae pwyllgor blaenllaw o Aelodau Seneddol yn galw am weithredu llym yn erbyn ‘gau newyddion’ ac am reolaeth dynnach ar wario mewn etholiadau. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Os am herio twyll, rhaid herio Brexit hefyd

Mae pwyllgor blaenllaw o Aelodau Seneddol yn galw am weithredu llym yn erbyn ‘gau newyddion’ ac am reolaeth dynnach ar wario mewn etholiadau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y golau lleiaf

Camais allan o’r tŷ mewn hanner tywyllwch y bore ‘ma yn gobeithio gweld y lleuad lawn. Roedd coed tal yn rhwystro fy ngolwg. Ar ôl cerdded hanner munud – dyma hi! – enfawr ac yn oren. Sefais a’i gweld; y golau lleiaf i reoli’r nos. Digwyddodd y diffyg … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gŵyl gwrw a cherddoriaeth

Tra bod hi’n gwirfoddoli ar y fferm yn yr Almaen, mae fy merch yn mwynhau diwylliant gwahanol ymysg pobl gyfeillgar. Wedi gweld gêm pêl-droed yn y gymuned, ymunodd hi’r ŵyl gwrw a cherddoriaeth gyda’r teulu fferm. Cafodd hi ei synnu gweld y bobl yn yfe… Parhau i ddarllen

Carl Morris: Nodyn i bobl sy’n cyfieithu ategion a themâu WordPress

Helo Gyfieithydd WordPress Pan o’n i yn Y Gyngres Geltaidd yn Kemper, Llydaw yr wythnos diwethaf ces i[…]

The post Nodyn i bobl sy’n cyfieithu ategion a themâu WordPress appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Na Nel! Wwww! (Arad Goch)

Cofnodwyd sawl merch ‘llawn ysbryd’ ar bapur dros y blynyddoedd, o Minnie the Minx i Beryl the Peril ar dudalennau’r Dandy a’r Beano, i lyfrau Anne of Green Gables  a  Pipi Hosan Hir. Ar deledu, ar hyd fy ieuenctid, dilynais … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Cymro: ‘Ryff Geid’ Merch y Ddinas i Gaerdydd

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Hoffi Coffi

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ciwcymbr ffres

Ces i ryw ddwsin o giwcymbr gan ffrind. Maen nhw’n anhygoel o ffres a blasus, yn hollol wahanol i rai mewn siopau. Wedi rhoi sawl i’r cymydog, fe wnes salad i swper. Cynhwysion: ciwcymbr, tomatos ceirios, nionyn coch, artisiog, gwygbys, sardîn, afocado… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group

Bydd Rhyl Library Reading Group yn cyfarfod eto ar 2 Awst, 11.00 – 12.00. Y mis hwn, byddant yn trafod “The Forgotten Garden” gan Kate Moreton. Dyma i chi stori bwerus a theimladwy. The Forgotten Garden yw’r ail nofel hynod … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Albwm Cymraeg Y Flwyddyn 2018 / Welsh Language Album Of The Year Award 2018 Shortlist Published

Gyda phythefnos i fynd tan y seremoni, heno cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn.  Cyhoeddir enw’r enillydd mewn seremoni yn yr Eisteddfod ar ddydd Iau 9 Awst. Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Parallel.cymru: menu ac interface nawr ar gael yn Castellan

fel y moroedd : yn yr almaen

Mae fy merch arall newydd gyrraedd yr Almaen. Bydd hi’n gwirfoddoli mewn fferm i dwristiaid am dair wythnos. Roedd hi eisiau gwneud peth hollol wahanol dros wyliau’r haf i’w gwaith yn Japan, sef dysgu Saesneg i blant. Go wahanol ydy hyn wir. Wedi dysgu… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Ysgol y Cwm, Y Wladfa / Patagonia: Boletín de julio 2018 / Cylchlythyr Mis Gorffenaf 2018 / Newsletter July 2018

Fel rhan o parallel.cymru cyhoeddi eitemau o’r Wladfa, dyma’r newyddion yr haf o Ysgol y Cwm yn Trevlin, gan gynnwys waith adeiladau, yr eisteddfod Trevelin a chyrhaeddwr newydd… As part of parallel.cymru publishing items from Patagonia, here is this summer’s news from Ysgol y Cwm in Trevelin, including building work, the Trevelin eisteddfod and a new… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dathlu Celf yn Yr Ysgwrn

Braf oedd cerdded o gwmpas safle’r Ysgwrn ar noson hafaidd i fwynhau rhagwelediad o’r darnau celf ar gyfer arddangosfa  I’r Byw gan Rhodri Owen, yng nghwmni Myrddin ap Dafydd a’r artist gwadd Catrin Williams.

Noson hwyliog o ddathlu oedd hon, yn cw… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dathlu Celf yn Yr Ysgwrn

Braf oedd cerdded o gwmpas safle’r Ysgwrn ar noson hafaidd i fwynhau rhagwelediad o’r darnau celf ar gyfer arddangosfa  I’r Byw gan Rhodri Owen, yng nghwmni Myrddin ap Dafydd a’r artist gwadd Catrin Williams.

Noson hwyliog o ddathlu oedd hon, yn cw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : saig newydd

Nid llysieuwr na fegan dw i, ond dw i’n hoff iawn o’u ryseitiau, ac yn mwynhau gweld y fideo o’r math. Mae fy nghoginio’n adlewyrchu fy niddordeb newydd yn ddiweddar. Truan o’r gŵr sydd braidd yn hoffi cig; mae o’n gorfod bwyta ffa bob dydd bron. Dyma … Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: ‘Pasiant i Ymfalchïo Ynddo’: Seremoni agoriadol chweched Gemau’r Ymerodraeth Brydeinig a’r Gymanwlad, Parc yr Arfau Caerdydd, 18 Gorffennaf 1958

Mae Parc yr Arfau Caerdydd wedi cynnal llawer o ddigwyddiadau sydd wedi denu cynulleidfa eang a brwd ond ychydig iawn oedd yn debyg i noson 18 Gorffennaf 1958 pan ddarllenodd John Brockway y neges ganlynol o flaen mwy na 34,000 o bobl: We declare that we will take part in the British Empire and Commonwealth […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Darllen i gŵn!

Dwi newydd weld y fidio isod ar Facebook. Waw! Pwy fyddai’n meddwl? Be am i ganolfannau cŵn yng Nghymru wneud yr un peth? Dwi’n eitha siŵr y byddai ‘na fflyd o blant yn fodlon helpu. Ac am ffordd wych o ddangos bod darllen yn gwneud gwahaniaeth ac yn gwneud lles. Rheswm i ddarllen go iawn! […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Y Prifardd Robat Powell: Sut mae dysgu iaith? / Chaired Bard Robat Powell: How can one learn a language?

I’m hopeless at learning languages!’ ‘Dw i’n rhy dwp i dysgu iaith arall!’ Sawl gwaith ydych chi wedi clywed hynny? Yn aml iawn, mae’n debyg. Ond mae’r bobol yna’n anghywir. Does neb yn rhy dwp i ddysgu iaith arall. Mae hanner miliwn o bobol yng Nghymru’n siarad dwy iaith. Dydyn nhw ddim yn Einsteins i… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lip sync newydd

Mae Her Lip Sync yn dal i fod yn boblogaidd ymysg Heddlu America. Mae Swyddfa Siryf Sir Cleaveland, OKC newydd gyhoeddi eu un nhw. Fy merch a olygodd. yn anffodus, nid hi a ffilmiodd. Ac felly dydy safon y ffilm ddim cystal, ond dyna fo! Fe wnaeth hi e… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Dysgu Cymraeg? Taflenni gwaith am ddim wedi’u selio ar Myfi, Iolo gan Gareth Thomas

Ydych chi’n fyfyriwr sy’n chwilio am prosiect a fydd yn helpu ymarfer eich Cymraeg neu’n diwtor ac yn chwilio am bwnc ar gyfer dosbarthiadau neu grŵp darllen? Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Honno yn ail-gyhoeddi nofel ar hanes y sipsiwn / Honno republishing a novel about the history of the gypsies

Ganol fis Medi bydd Honno – Gwasg Menywod Cymru – yn ail-gyhoeddi nofel gan Elena Puw Morgan sydd yn adrodd hanes Nansi Lovell, sipsi o ardal Corwen, Sir Feirionnydd. Yma mae Carol Jenkins yn esbonio mwy am y llyfr a’r Gwasg Honno… In mid-September Honno – the Welsh Women’s Press – will be republishing a… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Siroedd Cymru / Counties of Wales

Make your knowledge of Welsh counties count! Try this quick quiz! Parhau i ddarllen

: Pwysigrwydd cyfiawnder cymdeithasol

Un o’r cwynion pennaf am Leanne Wood, sy’n wynebu her ffurfiol i’w harweinyddiaeth ar hyn o bryd, yw ei bod yn treulio gormod o amser yn hyrwyddo ‘niche issues’. Hynny yw, materion cymdeithasol megis hawliau menywod a lleiafrifoedd ethnig a rhywiol. Ef… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Pwysigrwydd cyfiawnder cymdeithasol

Un o’r cwynion pennaf am Leanne Wood, sy’n wynebu her ffurfiol i’w harweinyddiaeth ar hyn o bryd, yw ei bod yn treulio gormod o amser yn hyrwyddo ‘niche issues’. Hynny yw, materion cymdeithasol megis hawliau menywod a lleiafrifoedd ethnig a rhywiol. Ef… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lliwiau

Artist goruchaf ydy ein Duw. Creodd liwiau anhygoel o brydferth.  Parhau i ddarllen

Llafar Bro: ‘Stiniog ydi Canol y Bydysawd!

CYSAWD ERYRI
Erthygl gan Eleth Peate.

Bydd yr haul yn sicr o wenu yn y Blaenau o hyn allan diolch i brosiect newydd Cysawd Eryri. Dros y misoedd nesaf bydd Arloesi Gwynedd Wledig a Pharc Cenedlaethol Eryri yn cydweithio gyda’r artistiaid Rachel Rosen … Parhau i ddarllen