Archif Dyddiol: 3 Gorffennaf 2018

Blog Glyn Adda: Colli Meic Stephens

Chwith iawn oedd clywed fore heddiw am golli Meic Stephens o’n plith. Chwith, ac anodd ei gredu hefyd rywsut: oherwydd arloesi, cynllunio, annog, gyrru pethau ymlaen oedd bywyd Meic. Cofiaf yn dda ei ddyfodiad i Goleg Bangor yn 1961. Daeth i Fangor i ddilyn cwrs athro, yn dilyn tair blynedd o gwrs gradd yn Aberystwyth […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd

Mae’n bosib eich bod yn ymwybodol y bydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg ymhen rhai dyddiau yn pleidleisio ar gyfraith hawlfraint newydd all wneud niwed sylfaenol i’r rhyngrwyd yn Ewrop. Mae’r neges yma’n seiliedig ar gais gan Raegan ac Owen ar ran Tîm Polisi Mozilla. Rydym wedi brwydro’n galed yn erbyn darpariaethau mwyaf peryglus y gyfraith […]

The post Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Laura Jones: Ymweld â Bosnia a Dysgu Gwersi o’n Gorffennol / Visiting Bosnia and Learning Lessons from our Past

Mae’r 11eg o Orffenaf 2018 yn nodi 23 blynedd er lladdfa Srebrenica, y gweithred fwyaf treisgar yn hil-laddiad Bosnia yn y 1990au. Ym mis Hydref 2014, ymwelodd Laura Jones, dysgwr Cymraeg o Gaerdydd, â’r wlad gydag arweinwyr ffydd Cymreig i ddysgu am y hil-laddiad. Yma, mae hi’n trafod y daith a beth rydyn ni’n gallu… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Enw ysgol ffydd newydd y Rhyl wedi’i ddatgelu wrth i waith ddechrau ar y safle

Mae gwaith wedi dechrau ar Ysgol Gatholig newydd gwerth £23miliwn yn y Rhyl. Cafodd gwesteion eu gwahodd gan Esgob Wrecsam, y Gwir Barchedig Peter M. Brignall, i seremoni torri tywarchen ddydd Gwener ar safle’r datblygiad a fydd yn cymryd lle Ysgol Gynradd Mair ac Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones. Enw’r ysgol fydd Ysgol Gatholig […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Ras yr Iaith 2018: Lawnsio Baton yr Iaith yn yr Eisteddfod Ryngwladol Llangollen / Launching the Language Baton at Llangollen International Eisteddfod

Ar ddydd Mawth, Gorffennaf y 3ydd, 2018 bydd Baton yr Iaith yn cael ei orymdeithio o gwmpas Eisteddfod Rynglwadol Llangollen i gyhoeddi dechreuad Ras yr Iaith 2018. On Tuesday, July 3rd, 2018 ‘Baton yr Iaith’ (language baton) will be paraded around Llangollen International Eisteddfod to announce the start of Ras yr Iaith 2018 (Race for… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Sut ydyn ni’n osgoi creu swyddi cachlyd?

Rydw i wedi gweithio gyda’m cydweithwyr i amlinellu dyletswyddau ar gyfer aelod newydd o’r tîm digwyddiadau. Yn ffodus, mae hyn wedi digwydd ar y cyd â lansiad llyfr newydd David Graeber, sef ‘Bullshit Jobs’. Mae’n bwnc heriol sydd wedi rhoi lot i mi f… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -5

Plwyf Trawsfynydd -gan Les Darbyshire
Dyma’r plwyf mwyaf yn yr hen Sir Feirionnydd. Mae’n naw milltir o hyd, yn wyth milltir o led  gydag arwynebedd o 25,000 o aceri. Mae’r pentre ei hun yn wyth gant o droedfeddi yn uwch na’r môr. Hen enw’r plwyf oedd … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -5

Plwyf Trawsfynydd -gan Les Darbyshire
Dyma’r plwyf mwyaf yn yr hen Sir Feirionnydd. Mae’n naw milltir o hyd, yn wyth milltir o led  gydag arwynebedd o 25,000 o aceri. Mae’r pentre ei hun yn wyth gant o droedfeddi yn uwch na’r môr. Hen enw’r plwyf oedd … Parhau i ddarllen