Archif Dyddiol: 5 Gorffennaf 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Luc 12: 1-3 (BCND:tud.80 / BCN:tud.73)

Croeso cynnes i chi gyd i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled bore ma. Wrth i’r tywydd barhau i fod yn gynnes a braf, dewch i ni fanteisio ar y cyfle i dorheulo yng ngogoniant Duw y Goruchaf. Rhown ein hunain o’i flaen gan adael iddo gynhesu . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 19 oed

Pen-blwydd fy mab ifancaf ydy hi heddiw. Mae’n 19 oed. Aeth ei dad i weld o ddoe. Mae’r mab yn gweithio ar wersyll Cristnogol yng ngogledd Missouri yn ystod yr haf . Aethon nhw i’r coleg dwy awr i’r de’r bore ‘ma lle mae fy merch er mwyn bwyt… Parhau i ddarllen

: 🗣 Pen-blwydd hapus, Cyw bach

Non Gwenhwyfar Tudur sy’n rhyfeddu – ac yn rhannu – rhai o gyfrinachau seren S4C  Mae eisie cwtsh ar Cyw. Parhau i ddarllen

: 🗣 Pen-blwydd hapus, Cyw bach

Non Gwenhwyfar Tudur sy’n rhyfeddu – ac yn rhannu – rhai o gyfrinachau seren S4C  Mae eisie cwtsh ar Cyw. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Pen-blwydd hapus, Cyw bach

Non Gwenhwyfar Tudur sy’n rhyfeddu – ac yn rhannu – rhai o gyfrinachau seren S4C Mae eisie cwtsh ar Cyw. Parhau i ddarllen