Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2018

01/07/18 – Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf y Santes Fair a Dewi Sant yn y Fflint. 06/07/18 – Agoriad swyddogol Campfa Awyr Agored Rhuddlan yng Nghae Chwarae Admiral, Rhuddlan 08/07/18 – Aethom i Wasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, ddydd Sul 8 Gorffennaf yn Eglwys San Pedr, gyda chinio dinesig braf iawn i ddilyn yng Nghlwb Gwledig y Vale yn Rhuthun. 12/07/18 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun ar gyfer 6 aelod newydd i’r Ymerodraeth Brydeinig, ynghyd â’r Arglwydd Raglaw. Cyflwynodd yr Arglwydd Raglaw dystysgrifau ac fe wnes i gyflwyno swfenîr gan Gyngor Sir Ddinbych. 13/07/18 – Ymunodd Ellen Williams-Lumb a minnau ddisgyblion a chyn-ddisgyblion Ysgol Rhewl am brynhawn o ddathliadau ac edrych yn ôl wrth i’r ysgol gau heddiw ar ôl 100 mlynedd. Am brynhawn difyr, gyda llawer i weld; rhoddwyd lluniau i fyny o amgylch yr ysgol. Roedd y siop losin yn llwyddiant ysgubol, a ges i fag mawr fy hun! 19/07/18 – Gwyneth Kensler a minnau yn lansiad Arddangosfa Tom Pryce yn Amgueddfa Dinbych heno. Mae’n deyrnged arbennig i fywyd Tom, cyflwynodd Gwyneth yr arddangosfa ac esbonio sut y caiff ei noddi. Mae’r Amgueddfa’n cynnwys arddangosfeydd ar Ysbyty Iechyd Meddwl Dinbych, Gorsaf Dinbych a’r hen Waith Argraffu hefyd. Mae’n ychwanegiad gwych i atyniadau Dinbych.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.