Archif Dyddiol: 7 Gorffennaf 2018

Blog Glyn Adda: Cofio ’66

A dyma Loegr gam yn nes at gael ail-fyw blwyddyn fawr Alf Garnett. ‘Who won i’ mate? Who won i’? You tell me tha’, you long-’aired Scouse git! Who won i’? Eh? Eh?’ I Gymru hefyd bu ’66 yn flwyddyn gofiadwy. Mis Awst, awdl ‘Cynhaeaf’. A phythefnos cyn hynny, daeargryn Caerfyrddin. Am yr ail, bu […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llyfr

Roeddwn i’n chwilio am lyfr i’w ddarllen, a dyma weld nofel (ar silff lyfrau fy merch) a ddarllenais amser maith yn ôl – Little Lord Fauntleroy. Er bod hi’n nofel i blant, mae’n hynod o ddiddorol fel mae’n anodd stopio darllen am y bachgen bach mor gar… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Tri chan mlynedd yn ôl

(MWY NEU LAI!)
Pennod o gyfres Steffan ab Owain

Tybed a ydych wedi meddwl am funud faint o newid sydd wedi bod ar ein byd, ein gwlad a’n hardal ers tri chan mlynedd yn ôl … mwy neu lai.  Wel, beth am inni deithio’n ôl i’r gorffennol am ysbaid er mwy… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Tri chan mlynedd yn ôl

(MWY NEU LAI!)
Pennod o gyfres Steffan ab Owain

Tybed a ydych wedi meddwl am funud faint o newid sydd wedi bod ar ein byd, ein gwlad a’n hardal ers tri chan mlynedd yn ôl … mwy neu lai.  Wel, beth am inni deithio’n ôl i’r gorffennol am ysbaid er mwy… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Rhaglen Hwyrol yr Eisteddfod yn Gwthio Ffiniau a Thorri Tir Newydd / Eisteddfod’s Groundbreaking Evening Programme Pushes Boundaries

Comisiynau newydd, sioeau uchelgeisiol, a digon o gyfle i fwynhau hen ffefrynnau; dyma fydd ar gael gyda’r nos ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.  Gyda thocynnau’n mynd ar werth ar 1 Mai, heno (24 Ebrill), cyhoeddwyd rhaglen sy’n sicr o apelio at bob math o ddiddordebau ac oedran. New commissions, ambitious shows and plenty of old favourites to enjoy; this is what’s on offer in the Conwy County National Eisteddfod Pavilion evening programme.  With tickets going on sale on 1 May, the programme, announced this evening (24 April), will appeal to people of all ages and interests. O siarad yn lleol ac yn genedlaethol, mae’r nosweithiau’n debygol o werthu’n gyflym.  Felly, peidiwch ag oedi cyn mynd ati i brynu’ch…

The post Rhaglen Hwyrol yr Eisteddfod yn Gwthio Ffiniau a Thorri Tir Newydd / Eisteddfod’s Groundbreaking Evening Programme Pushes Boundaries appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen