Archif Dyddiol: 12 Gorffennaf 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 34: 1-8 (BCND:tud.507 / BCN:tud.463)

Croeso i chi i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Mae’n bleser i ni unwaith eto gael dod at ein gilydd fel corff Crist i gael ein hadeiladu a’n cynnal gan ein gilydd a gan Ysbryd Crist, sy’n ein huno (1 Corinthiaid 12).

Tybed ydych chi dros . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox Focus newydd

  Mae fersiwn newydd o Firefox Focus wedi ei ryddhau ac ar gael o Google Play a’r AppStore. Mae’r porwr syml a diogel wedi cael ei ddiweddaru gan ychwanegu nodweddion defnyddiol newydd. Canfod yn y Dudalen (Android yn unig) – er mwyn hwyluso chwilio am eitemau. Mae modd gwneud hyn ar wefan lawn, nid un […]

The post Firefox Focus newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Y comin

Bron bob dydd dwi’n cerdded am awr ar y comin yn y bore a weithiau awr yn y prynhawn ond ar y funud  mae o’n boeth yn y prynhawn fel arfer a felly hanner awr dan ni’n gnweud ar ol saith o’r gloch.Ond yn ddiweddar dwi wedi bod yn cerdded ar comin y… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Owen John- Cyflwyno Cyfreithwyr.com / Introducing Cyfreithwyr.com

Cyfreithwyr.com yw’r unig le ar y we i chwilio am gyfreithwyr sy’n cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Sut y dechreuodd a pha effaith mae e’n ei gael? Syflaenydd Owen John yn esbonio mwy… Cyfreithwyr.com is the only place on the internet to search for solicitors who offer their services through the medium of Welsh.… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : creadur rhyfedd

Wrth i mi gerdded yn y gymdogaeth y bore ‘ma, gwelais garreg fach yn symud i fyny’r llethr yn araf. Nid carreg oedd hi fodd bynnag, ond peli tail a oedd yn cael ei wthio gan chwilen tail. Roedd dyna’r tro cyntaf i mi weld peth felly. Creadur rhyfedd! C… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Grŵp newydd Pendevig: Mynd  Cherddoriaeth Gymraeg Allan i’r Byd / Taking Welsh Music Out Into The World

Mae rhai tocynnau ar ôl ar gyfer gig gyntaf Pendevig yng Nghymru yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, nos Iau 9 Awst yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Catch Pendevig’s first Welsh gig at the Cardiff National Eisteddfod on Thursday 9 August in the Wales Millennium Centre. eisteddfod.cymru     pendevigband Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Martha yw meistres y stori!

Dyma’r stori a gipiodd y drydedd wobr i Martha Jones o flwyddyn 7 yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Mwynhewch! Anghofio “Wel Mrs Lewis,” holodd Mr Tomos, perchennog y siop gŵn.”Pa gi ydych chi’n ddymuno ei brynu?” “Mmmmm, mae’r spanial bach yma yn eithaf del, ond braidd yn fywiog i mi,” atebodd Mrs Esyllt Lewis,  yr … Parhau i ddarllen Martha yw meistres y stori! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Osian yn llyncu llyfrau!

Adolygiad Llyfr Cipio’r Llyw Awdur:                          Awen Schiavone Argraffwyr:                  Y Lolfa Cynllun Clawr:             Sion Ilar Rhif ISBN:                     978-1-78461-435-5 “Chwip o nofel am oes aur y môr-ladron Cymreig” yw’r broliant ar gyfer y nofel hon. Ffuglen hanesyddol ydyw … Parhau i ddarllen Osian yn llyncu llyfrau! Parhau i ddarllen