Archif Dyddiol: 16 Gorffennaf 2018

Llafar Bro: Gwyl Car Gwyllt 2018

Ar ôl hen edrych ymlaen, a phob tocyn wedi gwerthu ers chwe wythnos, daeth y 14eg o Orffennaf.

Dechreuodd y canu yn gynnar yn y pnawn, a bu’r ddau lwyfan -un y tu mewn i Glwb Rygbi Bro Ffestiniog, a’r llall mewn marquee ar y cae- yn brysur wedyn tan … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwyl Car Gwyllt 2018

Ar ôl hen edrych ymlaen, a phob tocyn wedi gwerthu ers chwe wythnos, daeth y 14eg o Orffennaf.

Dechreuodd y canu yn gynnar yn y pnawn, a bu’r ddau lwyfan -un y tu mewn i Glwb Rygbi Bro Ffestiniog, a’r llall mewn marquee ar y cae- yn brysur wedyn tan … Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dod yn ol o’r Gŵyl Arall

A dyma fi, ym Mangor, ar y tren 9.22 a fydd yn mynd yn uniongyrchol i Milton Keynes.  Dod yn ol ar ol benwythnos pen-y-gamp yng Ngŵyl Arall.  Y ddegfed Gŵyl Arall.  Dwi ddim yn cofio pryd es i’r Gŵyl Arall gyntaf – wel, gyntaf i fi. &nbs… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : i bobl ffrainc

Llongyfarchiadau mawr i bobl Ffrainc am y fuddugoliaeth! Dw i’n eu ffafrio nhw oherwydd y ffrindiau sydd gen i (drwy fy merch) yn Pezens. Trist gweld fodd bynnag yr hyn a ddigwyddodd ar strydoedd mewn dinasoedd mawr yn dilyn y dathliadau. Achlysur dath… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Y Düwch gan Jon Gower | Blas

Dyma flas o nofel newydd dywyll Jon Gower, Y Düwch, sef y bennod gyntaf.

Nofel drosedd, dywyll wedi ei lleoli ar rust belt Cymru, yr arfordir diwydiannol ac ôl-ddiwydiannol o Gynffig i Lansamlet. Caiff prifathro ysgol gynradd ei herwgipio a’i boenydio gan ‘Y Bwystfil’, seicopath mileinig sydd wedi lladd dau berson yn barod. Mae’r darn yma yn cyflwyno’r ‘Bwystfil’ a’i ffyrdd o artaith…. Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Gofal Mam? Rhianta a chyflogaeth yn Hen Wlad fy Nhadau

Heddiw, mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn lansio’i adroddiad, ‘Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng Nghymru’. Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru, aethom ati i gasglu barn a phrofiadau pobl o bob cwr o Gymru. Wedi’u hysgogi gan y cyfle i ddylanwadu ar newid agwedd … Continue reading Gofal Mam? Rhianta a chyflogaeth yn Hen Wlad fy Nhadau Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Y Cwis Tafarn Go Iawn / The Actual Pub Quiz

What’ll you have? Will you have the answers in this ‘pub’ quiz? Parhau i ddarllen