Pwysigrwydd cyfiawnder cymdeithasol

Un o’r cwynion pennaf am Leanne Wood, sy’n wynebu her ffurfiol i’w harweinyddiaeth ar hyn o bryd, yw ei bod yn treulio
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.