Archif Dyddiol: 30 Gorffennaf 2018

: Digido testunau a llyfrau sain Cymraeg

Tynnwyd fy sylw’n ddiweddar at archif arlein o Eco’r Wyddfa. Ffeiliau PDF – sganiau o hen gopïau print, gyda phob tudalen yn llun. Y peth sy’n anffodus gyda ffeiliau yn y fformat hwn yw’r anallu i chwilio drwyddynt. Nid oes modd agor y ffeil a gwasgu ‘Ctrl + F’, ac nid yw Google yn gallu ei […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Digido testunau a llyfrau sain Cymraeg

Tynnwyd fy sylw’n ddiweddar at archif arlein o Eco’r Wyddfa. Ffeiliau PDF – sganiau o hen gopïau print, gyda phob tudalen yn llun. Y peth sy’n anffodus gyda ffeiliau yn y fformat hwn yw’r anallu i chwilio drwyddynt. Nid oes modd agor y ffeil a gwasgu ‘Ctrl + F’, ac nid yw Google yn gallu ei […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dwy sgwarnog

Wrth fynd am dro bach bore ’ma cyn gadael Suffolk, lle ’roedden wedi bod yn aros fel ein bod yn medru mynd i briodas teuluol, gwelais y pâr o sgarnogod yma.  [Dydy’r llun ddim rhy agos, yn anffodus.]  Mae rhywbeth am sgarnogod sydd yn codi fy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coler oer

Mae milwyr IDF yn cŵl, ond fedran nhw ddim aros yn cŵl yn eu helmedau a festiau trwm pan fydd y tymheredd yn codi’n 100F/38C. Er mwyn helpu’r hogiau a genod sydd wrthi’n amddiffyn eu pobl a’u tir rhag ymosodiadau ffyrnig a di-baid y gelynion bob dydd, … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amgueddfa Y Rhyl – Dewch i Cyfarfod y Ceidwad

Dewch i Cyfarfod ein Ceidwad yn Amgueddfa Y Rhyl er mwyn darganfod hanes lleol!
Cyfle i gyffwrdd hen bethau gwreiddiol!
Dewch a’ch artiffactau eich hun ac adroddwch eich hanes lleol?
Dydd Mercher 1af Awst 11.30 – 3.00.
Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Hwyl Y Prifwŷl – Eisteddfod Fun

Ready, steady….’STEDDFOD! Guess what this week’s quiz is about! Parhau i ddarllen