Archif Dyddiol: 31 Gorffennaf 2018

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Bwytai’r Brifwyl – Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Fydd dim prinder llefydd i fwyta ynddynt i Eisteddfodwyr Caerdydd. Penderfynu ble i fynd fydd y broblem, gyda’r fath ddewis ar gael. Brodor o’r ddinas, ac awdur Canllaw Bach Caerdydd, sy’n cynnig ei detholiad personol i hwyluso’r gwaith… Nid fy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gofalu am geffylau

Mae fy merch yn dal i fwynhau gwirfoddoli, a phrofi diwylliant gwahanol yn yr Almaen. Mae hi’n aros efo teulu hynod o glên sydd yn mynd â hi o gwmpas yn aml. Falch o weld bod popeth yn dwt ac yn lan fel yn Japan; does dim canlyniad globaleiddio yn yr a… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cymunedau Byw Cymdeithas yr Iaith: Ymestyn y Gymraeg / The Welsh Language Society Living Communities: Expansion of the Welsh language

Ddydd Gwener 10/08, 11:00, bydd grŵp o bobl sydd â diddordeb yn ymestyn yr iaith yn siarad fel panel ym mhabell Cymdeithas yr Iaith (ger Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd) fel rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol. Bydd Nia Llywelyn, Neil Rowlands, Lowri Jones, Medi James a Simon Chandler yn rhannu eu barn yn gryno… On Friday 10/08,… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Y Gymraeg mewn technoleg – ble nesaf? (Dydd Gwener 10 mis Awst 2018)

Dewch am weithdy ymarferol lle byddwn yn trin a thrafod y cwestiynau isod: Sut mae mynd i’r afael a’r llu o heriau i’r Gymraeg ar-lein ac mewn meddalwedd? Beth sydd angen yn y maes technoleg Cymraeg? Beth ydyn ni am weld yn ystod y flwyddyn nesaf? Beth am y degawd nesaf? Ym mha achosion ydyn […]

The post Y Gymraeg mewn technoleg – ble nesaf? (Dydd Gwener 10 mis Awst 2018) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: Jane Green, Falling – A Love Story

Roedd y llyfr yma’n dda iawn – mi wnes i fwynhau’r stori a’r cymeriadau – diweddglo trist a hapus. Byddwn yn argymell i eraill ei ddarllen 🙂 Archebwch yma> Llyfr Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Adeiladu ar gryfderau trwy Ymchwiliad Gwerthfawrogol

“Po fwyaf rydych chi’n gwybod am yr hyn sy’n mynd yn anghywir ym mywyd unigolyn, y fwyaf rydych chi’n arbenigwr mewn methiant” (O’Connell, 2005)Sut ydyn ni’n fframio methiant? Ydy methiant yn dystiolaeth bod rhywun wedi creu llanast neu fod rhywun yn d… Parhau i ddarllen